ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2018

9 ประโยคอวยพรปีใหม่ (ภาษาอังกฤษ)

1. Happy New Year (2019)!
- สุขสันต์ปีใหม่ เป็นคำอวยพรแบบทั่วไป 

2. Wishing you a peaceful and very happy New Year.
- ขอให้มีความสันติสุขในปีใหม่ เน้นความสงบสันติกับความสุข

3. Best wishes for the New Year.
- ขอให้มีความสุขในปีใหม่ แบบทั่วไป

4. May you be happy, healthy and wealthy in 2019 and forever.
- ขอให้มีความสุขในปีใหม่ เน้นความสุขกายสบายใจ สุขภาพพลานามัยแข็งแรง และร่ำรวย เป็นการอวยพรที่ครบเครื่อง

5. May the New Year bring you much joy and happiness.
- ขอให้ปีใหม่นำความสนุกและความสุขให้แก่ท่าน

6. May 2019 be a great year for you and your family.
- ขอให้ปี 2019 เป็นปีที่ดีสำหรับคุณและครอบครัวของคุณ เน้นเจาะจงถึงครอบครัวของคนที่เราอวยพรให้ด้วย

7. Wishing you all a happy 2019.
- ขอให้ทุกคนมีความสุขในปี 2019 การอวยพรแบบกลางๆทั่วไป

8. I wish everyone a happy New Year.
- ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่ เหมือนกับคำอวยพรข้อที่ 7 

9. I pray for peace, stability and happiness for humanity in 2019.  
- ขอความสันติ มั่นคง และความสุขจงบังเกิดมีแก่มวลมนุษย์ในปี 2019 ...เป็นการอวยพรเเบบเชิงศาสนาแบบไม่เจาะจง เป็นกา…