วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Grammar Matters

ถามว่าประโยคด้านล่างที่ว่า ... become increasing aware of ... กับ ... become increasingly aware of ... (ที่ปรากฏอยู่ในบทความวิชาการด้านล่างนี้) คิดว่าอันไหนน่าจะเหมาะสมกว่า เพราะอะไร
[เนื้อหาบางส่วนของบทความวิจัยบทเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการบริการในโรงแรม]
ขอบคุณ Journal of Business & Financial Affairs

เฉลยแบบคร่าวๆครับ
ผมคิดว่าผู้เรียนภาษาอังกฤษคงทราบหน้าที่ของคุณศัพท์ดีแล้ว ถ้ายังไม่ชัดก็ไปทบทวนเรื่อง Parts of Speech จริงๆคุณศัพท์มีหลายประเภทครับ แต่โดยหลักๆมี 2 ประเภทคือ 1. Classifying adjectives 2. Qualitative adjectives ตรงนี้ขอไม่อธิบายเยอะครับ ผมเคยเขียนลงในบล็อกส่วนตัวผม เข้าไปอ่านตามลิ้งค์นี้ได้ครับ http://beboymanyou.blogspot.com/…/qualitative-classifying-a… โดยสากลแล้ว คุณศัพท์จะสามารถวางได้สองตำแหน่งหลักๆคือ 1. วางหลัง Linking verb (V. to be) เช่น He is good. 2. วางหลัง Determiner (ตัวนำหน้านาม) หน้าคำนาม Noun เช่น He is a good student.
มากไปกว่านั้น คุณศัพท์ยังสามารถใช้ได้มากกว่า 2 ตัว ทั้งสองตำแหน่งหลักของคุณศัพท์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่เมื่อได้คุณศัพท์ขยายกันหลายตัว ผู้เรียนก็จะสงสัยว่า จะต้องเรียงลำดับคุณศัพท์อันไหนก่อน-หลัง เช่นผมให้คุณศัพท์ 3 ตัว คือ expensive / plastic / lovely มาใส่เรียงในประโยคเช่น It is a _, _, _ brush. เราก็ต้องเรียงคุณศัพท์แบบนี้คือ It is a lovely, expensive, plastic brush. หรือประโยคที่สองกำหนดคุณศัพท์คือ lovely / red/ small ก็ต้องเรียงแบบนี้
My brush is lovely, small and red. อ่านเพิ่มเติมที่นี่ได้ครับ: http://dictionary.cambridge.org/…/about-ad…/adjectives-order ***คุณศัพท์ไม่สามารถวางหน้า Verb ได้ สงสัยตรงไหน ถามได้ครับ ว่างๆจะมาตอบ ถือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ
เฉลยที่น่าจะเหมาะสมกว่าคือ ... become increasingly aware of...... คำว่า aware of something หมายถึงตระหนักถึงอะไรบางอย่าง เป็นรูปคุณศัพท์ aware ที่บวกกับบุพบทคือ of รวมเป็น aware of ... ภาษาอังกฤษเรียกว่า Collocations ในที่นี้คือตัวบุพบทที่มาคู่กันกับคุณศัพท์ คือ aware of ... เท่านั้น จะเป็น aware on / in / at / under ไม่ได้ มันเป็นเซ็ตสำเร็จรูปของมันอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อมันเป็นคุณศัพท์ มันจึงสามารถใช้วางหลัง Linking verb ได้ คือคำว่า become... จึงกลายเป็น ...become aware of... แต่ในที่นี้มันมีคำว่า increasing เข้ามาแทรก Increasing ในไวยากรณ์เรียกว่า -ing adjective หมายถึงสิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้น (ให้นึกภาพถึง Present progressive tense) ตรงกันข้ามกับ -ed adjective ซึ่งใช้วางหลัง Linking verb (become) ได้
แต่ถ้าเราดูตัวหลังคือ aware of ซึ่งเป็นรูปคุณศัพท์ มันจึงขัดกัน เพราะตำแหน่งคุณศัพท์มี 2 ตำแหน่งหลักๆ 1. วางหลัง Linking verb (V. to be) 2. วางหลัง Determiner (ตัวนำหน้านาม) หน้าคำนาม ดังนั้น increasing จึงต้องผันเป็น Adverb คือ increasingly เพราะ Adverb ขยายได้ทุกตัว แม้กระทั้งตัวของมันเอง
สรุปที่เหมาะสมที่สุดคือ ... become increasingly aware of ... จะใช้ increasing ได้ก็ต่อเมื่อใช้คุณศัพท์วางตำแหน่งในรูปแบบที่สองเช่น I have an increasing awareness of good health. ผมมีความตระหนักรู้ หรือเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพมากขึ้น
*สังเกตว่า aware of ที่เป็นคุณศัพท์ พอเป็นนาม ก็เป็น awareness of ... บุพบทก็ยังเป็น of เสมอ เพราะมันคือ Collocations และสามารถใส่ increasing วางหลัง determiner หน้านามได้ คือ I have an ____ awareness of good health.Whatever I've written above is just for educational purposes.
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น