ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2017

Grammar analysis

ตัวอย่างประโยคที่ 1. I went swimming after I had finished my class.
I went swimming after I had finished my class. * การใช้ go + gerund (V-ing) - สังเกตว่าในประโยคนี้ใช้คำกริยา go + V-ing ได้โดยที่ไม่ต้องมี to เข้ามา เพราะ  go + V-ing นั้นเป็นการบ่งบอกถึงกิจกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของอวัยวะทางร่างกาย เช่นว่ายน้ำ (go swimming) เล่นสกี (go skilling) เต้น (go dancing) ช้อปปิ้ง (go (window) shopping) เป็นต้น ดัง V-ing ในประโยคด้านบนคือ swimming ถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง จึงเป็นสามารถพูดหรือเขียนได้ว่า I went swiming... (เป็นรูปอดีตธรรมดา) ได้ โดยไม่ต้องใส่ to หลัง go (went/gone) ดังนั้นเราจะพูดหรือเขียนว่า I want to go to swimming there.  แบบนี้ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนเป็น I want to go to swim there. แบบนี้เเทน 
I went swimming after I had finished my class. *การใช้ after- after เป็นได้ทั้งบุพบท (preposition) และตัวเชื่อม (conjunction) ซึ่งในประโยคตัวอย่างด้านบนนี้ใช้ after เป็นตัวบุพบท ที่แปลง่ายๆว่า หลังจาก สังเกตว่าสิ่งที่อยู่หลัง ...after... นั้นสามารถเป็นรูปประโยคที่สมบูรณ์ (I wi…