วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Qualitative & Classifying Adjectivesก่อนอื่นทำความเข้าคำว่า Classifying Adjectives

คำว่า Classifying หมายถึง จำแนกประเภท
คำว่า Adjective หมายถึง คุณศัพท์

รวมความแล้วคือ คุณศัพท์จำแนกประเภท เป็นประเภทหนึ่งของ Attributive Adjectives  และตรงกันข้ามกับ Qualitative Adjectives

ลองดูความแตกต่างระหว่าง Classifying Adjective กับ Qualitative Adjective ด้านล่างนี้ 

Classifying Adjective ไม่สามารถจัดเกรด (Non-gradable) ไม่มีในรูปของ Comparative และ Superlative *ในขณะที่ Qualitative Adjective สามารถจัดเกรดได้ และมีในรูป Comparative และ Superlative 

คำว่า ไม่สามารถจัดเกรด (Non-gradable) คือ ไม่สามารถใช้ Grading adverb ได้

คำว่า จัดเกรดได้ (Gradable) คือ สามารถใช้ Grading adverb ได้

Grading adverb คือตัวมาขยายคุณศัพท์ให้รู้ว่ามาก หรือ น้อย หรือค่อนข้างมาก หรือค่อนข้างน้อย เช่น very / rather / extremely / a little / hugely เป็นต้น   

* Classifying Adjectives คือคุณศัพท์จำแนกประเภท ยกตัวอย่างคำว่า British หมายถึงเกี่ยวกับคนอังกฤษ คือจำแนกประเภทชัดเลยว่า เกี่ยวกับคนอังกฤษ หรือคำว่า Digital ก็หมายถึงเกี่ยวกับดิจิตอล หรือคำว่า dead เราก็ถือว่าเป็น Classifying adjective เพราะมันไม่สามารถจัดเกรดได้ กล่าวคือเราไม่สามารถพูดว่า He is very dead. เราใส่ very เข้ามาเพื่อจัดเกรดให้มันไม่ได้ เราต้องบอกว่า He is dead. หรือ He is already dead. ซึ่งคำว่า already เป็น adverb เหมือนกัน แต่ไม่จัดอยู่ในประเภท grading adverbs เลยใส่เข้ามาได้ และไม่มีในรูป Comparative และ Superlative นั่นเอง
 ยังมีคุณศัพท์จำแนกประเภทอีกมากมาย เช่น Chemical / digital / dead / western / annual / external เป็นต้น เราสังเกตดูว่าคำพวกนี้ไม่สามารถจัดเกรดได้ และไม่มีในรูป Comparative และ Superlative 

*ส่วน Qualitative Adjectives เช่น good / bad / long / boring / hot / cold เป็นต้น เราสังเกตดูว่าคำพวกนี้สามารถจัดเกรดได้ และมีในรูป Comparative และ Superlative 
เช่นคำว่า Hot เราสามารถจัดเกรดได้โดยใช้ grading adverb เช่นร้อนมาก คือ very hot เราใส่คำว่า very เข้ามาเพื่อจัดเกรดหรือบอกระดับว่ามาก ใช้คู่กับ Qualitative adjective คือ hot นั่นเอง
ในรูป Comparative ก็คือ hotter และในรูป Superlative คือ Hottest  

ถามว่าเราจะสังเกตได้ไงว่าอันไหนเป็น Classifying อันไหนเป็น Qualitative adjectives?

จำง่ายๆว่า ถ้ามันจัดเกรดไม่ได้ และใช้ในรูป Comparative และ Superlative ไม่ได้ มันก็คือ Classifying adjectives และในทางกลับกัน ถ้ามันจัดเกรดได้ ใช้ในรูป Comparative และ Superlative ได้ มันก็คือ Qualitative adjective นั่นเอง


ประเด็นของมันก็มีประมาณนี้


การอธิบายมาก็พอสมควรต่อความเข้าใจ จึงขอยุติการอธิบายไว้เพียงเท่านี้ 

(สาธุ)


ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น