วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

You rock! คืออะไร


You rock! คือสำนวนยอดนิยมในภาษาอังกฤษที่มีความหมายคล้ายกับ You are really great. ประมาณว่า คุณสุดยอดมาก / เยี่ยมมากนาย / เจ๋งมากเพื่อน 

เราใช้พูดในการชื่นชมใครสักคนที่ทำอะไรบางอย่างประสบความสำเร็จ หรือทำอะไรก็ตามที่คู่ควรต่อการชื่นชม ก็สามารถพูดได้ว่า You rock! 


โบนัส

จริงๆมีการใช้คำว่า rock ในหลายๆบริบทที่เห็นบ่อยๆคือ  

1. I look at the most beautiful rock on her finger. rock ในที่นี้หมายถึงเพชร

2. I love rock music. rock ในที่นี้แปลว่าหนักหน่วง หรือหนักแน่นสื่อถึงเสียงอุปกรณ์ดนตรี เช่น กลอง กีต้าที่หนักแน่น

3. Several quakes rock Bangkok. rock ในที่นี้ก็มีความหมายคล้ายกับคำว่า shake หรือ hit ส่วนใหญ่ใช้กับภัยธรรมชาติ 

4. He is as dumb as rock. rock ในที่นี้ใช้ในลักษณะเปรียบเทียบ คือ ... as dumb as rock = โง่มากๆ 

5. I am afraid his complaints are on the rocks. on the rocks ก็มีความหมายคล้ายกับ in trouble มีปัญหา/ประสบปัญหา  ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น