วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Memorial Tower, Kasetsart University

I posed for a photo in front of the Memorial Tower, Kasetsart University, Bangkok.
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น