วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วลีอังกฤษ - งานนำเสนอกลุ่ม


ขั้นตอนในการนำเสนอหลักๆมี 3 ขั้นตอนคือ

1. การเริ่มต้น - Opening / Introduction - การเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีความสามารถในการกระตุ้นให้คนฟังเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากฟังเราให้มากที่สุด 

2. เนื้อหา ข้อมูล อ้างอิงได้ - Body / Content  -ไม่มีข้อมูลเราพูดไม่ได้ ข้อมูลนั้นต้องมีการค้นหามาจากแหล่งข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ เเล้วมานำอ่าน วิเคราะห์ สรุป แล้วนำไปเสนอโดยใช้ภาษาของเราเอง เพราะถ้าเราคิดเองทุกอย่าง มันจะมีความเชื่อถือลดน้อยลงไป ต้องศึกษาหาข้อมูล แล้วอาจจะแสดงความคิดของเราเข้าไปได้ 

3. สรุป - Closing / Conclusion - การสรุปเป็นการทบทวนให้คนฟังเข้าทั้งหมดที่พูด แบบสั้นๆ และอาจจะมีข้อคิด คำคม หรืออะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้ 

วลีภาษาอังกฤษหลักๆ คือ

1. ทักทายง่ายๆ เช่น Good morning / Good afternoon / Hello, everyone 

2. แนะนำตัวเอง สมาชิกกลุ่ม และ หัวข้อนำเสนอ เช่น 

Let me introduce myself and my group members. 

My name is............ 

This is Chaiwat, _____ (ใส่ชื่อเพื่อน), ______(ใส่ชื่อเพื่อน), ______ (ใส่ชื่อเพื่อน) and _____(ใส่ชื่อเพื่อน)

Our topic today is _____________(ใส่ชื่อหัวข้อ). 

สไลด์ที่ 2 เป็นสไลด์บอกภาพรวมคร่าวๆว่าเราจะพูดในประเด็นไหนบ้าง คล้ายๆกับสารบัญในหนังสือ เช่น

Presentation overview (บอกคร่าวๆว่าเราจะพูดในประเด็นบ้าง)

1. Definition of bullying (นิยามศัพท์ bullying บอกความหมายทั่วๆไป ให้คนฟังเข้าใจว่าอะไรคือ bullying มีกี่ประเภท และที่เราจะพูดวันนี้คือประเภทไหน เพราะอะไร)

2. Causes of bullying (สาเหตุการเกิด bullying) 

3. Effects of bullying (ผลกระทบของ bullying) 

4. Solutions (วิธีแก้ไข)

5. Conclusion (สรุป) 

Our presentation focuses on the definition of bullying, causes of bullying, effects of bullying, solutions and conclusion. 

Let's get started. ไปเริ่มกันเลย

Normally, there are countless causes of bullying, but the main causes consist of:
ปกติสาเหตุของการรังแกผู้อื่นนั้นมีมากมาย แต่สาเหตุหลักๆประกอบไปด้วย 

1.
2.
3.
4.
5.

เเล้วเราก็อธิบายไปตามเนื้อหาที่สรุปมา ตามลำดับข้อ

Let's move on to the next slide. It's about effects of bullying. Definitely, those who are bullied always have negative effects on both mental and physical conditions. 
สไลด์ถัดไป มันเกี่ยวกับผลกระทบของ bullying แน่นอนว่า คนที่ถูกรังเเกจะมีผลกระทบด้านลบทั้งด้านกายและจิตใจ

Victims would be: คนที่ถูกรังแกอาจจะรู้สึก
1) sad เศร้า
2) afraid of bullies without any reactions กลัวพวกที่รังแกเขาโดยไม่กล้าตอบโต้ใดๆ 
3) uncomfortable and stressed อึดอัดใจและเครียด 
4) furious โกรธ

Next. This slide is for my friend Chaiwat to talk about solutions. สไลด์ถัดไปเป็นหน้าที่เพื่อนของผมคือนายชัยวัฒน์เพื่อพูดเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข 

Thanks! Solutions are as follows: ขอบคุณครับ วิธีการแก้ไขมีดังต่อไปนี้
1. Talking or explaining it to parents, relatives and teachers. หนึ่ง พูดคุย หรืออธิบายให้ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง และครูบาอาจารย์ฟังเพื่อให้ท่านช่วยแก้ไขปัญหาให้
2. Understanding the habits of bullies สอง เรียนรู้และพยายามเข้าใจนิสัยของพวกที่ชอบรังแกคนอื่น
3. Making lots of new friends and socializing with them สาม พยายามคบค้าสมาคมกับเพื่อนให้มาก และเข้าสังคมกับเพื่อน

คนที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม หรือเป็นพิธีกรของกลุ่ม สามารถใช้วลีเหล่านี้เพื่อบอกให้เพื่อนพูดในประเด็นต่างๆ
Let me give the microphone to ______(ใส่ชื่อเพื่อน) to sum it up.

Let me leave the floor to ______ (ใส่ชื่อเพื่อน) for his/her conclusion.

Let me open the floor for _____ (ใส่ชื่อเพื่อน) to make a conclusion about bullying. 


พอนำเสนอเสร็จ เราอาจจะเปิดโอกาสให้เพื่อนได้ถามคำถาม ใช้คำถามและวลีเหล่านี้ได้

Do you have any questions?

หรือแบบสั้นๆ Any questions?

ถ้าเพื่อนมีคำถาม เราควรจะขอบคุณสำหรับคำถามโดยพูดว่า Thank you for your question. Let me answer your question. ขออนุญาตตอบคำถามคุณนะครับ ......    

ถ้าเพื่อนไม่ถามอะไร เราควพูดว่า If no questions, we can finish my presentation here. Thanks for your attention.   
   
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น