วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Spoken English: "Just"

Not long ago, I was given a holy amulet by my much-respected monk teacher at his temple in the southern province of Nakhon Si Thammarat.


ในภาษาพูดเราใช้ Just ในการสื่อความหมายมากกว่า 1 ความหมาย ส่วนใหญ่นักเรียนจะรู้แค่ความหมายเดียว คือ เพิ่งจะ แต่ในภาษาพูดนั้นสื่อความหมายอย่างน้อย 3 ความหมาย คือ

1. Really = จริงๆ / โดยแท้จริง / อย่างแท้จริง 
2. Only/simply = อย่างเท่านั้น / เท่านั้น / เพียงแค่ /แค่เท่านั้น
3. A short time before = อาจจะแปลว่า เพิ่งจะ ก็ได้

ในส่วนต่อไปคำถามคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า Just ในประโยคเหล่านั้นสื่อถึงความหมายไหน มีวีธีสังเกตอย่างไร  คำตอบคือ เราต้องเข้าใจบริษทของประโยคเหล่านั้น และสังเกตตำแหน่งของ Just ที่ใช้ในรูปประโยคเหล่านั้น เมื่อเข้าใจมันก็จะบอกในตัวของมันเองว่ามีความหมายว่าอย่างไร เช่น 

Just = really

1. You are just (really) amazing. (Present simple)
2. You were just (really) amazing. (Past simple)
3. I am just furious.
4. I was just furious.  


Just = only/simply

1. I just want to ask you a question.
2. Don't worry too much. Just let go of all bad things. 
3. I just love it.
4. I just need you to get them out of poorness. 


Just = a short time before / ago

1. She has just gone.
2. I have just arrived here.
3. I have just met him. 
4. I have just been able to drive again. 
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น