วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Key PhrasesPhoto by Bangkok Post 
Core phrases  

1. His Majesty Late King Bhumibol = พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


2. The passing of HM Late King Bhumibol = การสวรรคตของในหลวง หรือใช้คำว่า The death of HM Late King Bhumibol ก็ได้


3. R.I.P. = Rest in Peace 


4. Mourner = ผู้ร่วมอาลัยแด่การสวรรคตของในหลวง


5. To pay tribute to the late King = ชื่นชมพระเกียรติ หรือ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


6. To give away free commemorative postcards = แจกไปรษณียบัตรที่ระลึกของในหลวง ร.9 ฟรี 


7. To sing the Royal Anthem for late King Bhumibol = ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.9


8. To mourn the passing of His Majesty the King, Bhumibol Adulyadej = ไว้อาลัยแก่การสวรรคต ร.9


9. To pay respects to King = แสดงความเคารพ หรือ เคารพพระบรมศพพระองค์


10. King Bhumibol's Self-Sufficiency Economy Philosophy = ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง


11. Royal development projects = โครงการในหลวง 


12. To wear black to honor the King = ใส่ชุดดำเพื่อไว้อาลัยพระองค์

13. HM Late King Bhumibol is the world's longest-serving monarch. = พระองค์เป็นกษัริตย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

14. 1 year of mourning = ไว้อาลัยการสวรรคตพระองค์ 1 ปี

15. HM Late King passed away at Siriraj Hospital at 3.52pm on Thursday 13th, 2016, after his 70 years on the throne (70-year reign). พระองค์สวรรคตหลังจากครองราชย์ได้ 70 ปี

16. The ninth King of the Chakri Dynasty ascended to the throne on June 9, 1946. พระองค์ขึ้นครองราชย์ในวันที่ 9 เดือน มิถุนายน 1946 


ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น