วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Formation patterns: compound adjectives
Formation patterns: compound adjectives
รูปแบบการสร้างคำให้เป็นคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ

นอกจากคำคุณศัพท์ทั่วๆไปแล้ว ยังมีคุณศัพท์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Compound Adjectives คือสร้างมาจากการรวมคำที่มากกว่า 1 คำโดยใช้เครื่องหมาย Hyphen (-) ขีดขั้นระหว่างคำ เพื่อให้มันทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์จะอยู่นำหน้านามเท่านั้น

โดยแบบทั่วไปวิธีการสร้างให้เป็นคุณศัพท์นั้นมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ

แบบที่ 1 คือ adjective or number plus noun plus -ed 

คือ เราจะเอาคำคุณศัพท์ หรือ ตัวเลข เช่น one / two / three ... etc. เป็นตัวแรกก่อนที่จะบวกกับนามแล้วเติม - ed หลังนาม ในไวยากรณ์ มีคุณศัพท์ที่เป็น -ed Adjectives อยู่จำนวนหนึ่งที่สร้างมาจากคำนามเดิมของมัน แล้วเติม -ed เข้าไปเพื่อทำให้เป็นรูปคุณศัพท์ เช่น detailed / flowered / pointed / skilled / principled / gloved เป็นต้น 

เช่น  

__1__-__2__  = white-haired 

อธิบาย
ตำแหน่งเลข 1 คือ คำคุณศัพท์ แล้วใช้เครื่องหมาย hyphen (-) โดยไม่เว้นห่าง คือขีดติดกับคำที่ 1 และ 2 เลย
ตำแหน่งเลขที่ 2 คือ คำนาม +ed เข้าไป ซึ่งตัวอย่างคือ hair เป็นคำนาม +ed เข้าไป เลยกลายเป็น haired 

สรุป คือ white-haired แปลว่าซึ่งมีผมสีขาว และมันจะอยู่หน้าคำนามเท่านั้นเพื่อช่วยขยายคำนามนั้น เช่น A white-haired man (ชายผมขาวคนหนึ่ง) is walking down the street coming home from work. อยู่หลัง Linking verb ไม่ได้

__1__-__2__  = four-legged 

อธิบาย 
ตรงนี้ก็เหมือนกับตัวอย่างด้านบน เพียงแค่เปลี่ยนตรงตัวเลขที่ 1 เป็น number ส่วนที่เหลือเหมือนกัน เช่น I have lots of dogs. They are regarded as my best four-legged friends. ซึ่ง four-legged friends สื่อถึงสนัขที่มี 4 ขา 

แบบที่ 2 คือ

adjective or adverb plus -ed participle

เช่น  

__1__-__2__ = low-paid 

อธิบาย

low (adjective) คือตำแหน่งตัวเลขที่ 1 และ paid (-ed participle) คือ ตำแหน่งตัวเลขที่ 2 โดยใช้เครื่องหมาย Hyphen กั้นระหว่างกลางของคำทั้งสอง จนกลายเป็น low-paid เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเสมอ เช่น ... low-paid workers.

__1__-__2__ = well-prepared 

อธิบาย

well (adverb) คือตำแหน่งตัวเลขที่ 1 และ prepared (-ed participle) คือ ตำแหน่งตัวเลขที่ 2 โดยใช้เครื่องหมาย Hyphen กั้นระหว่างกลางของคำทั้งสอง จนกลายเป็น well-prepared เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเสมอ เช่น ... well-prepared testers.

แบบที่ 3 คือ

adjective, adverb or noun plus -ing participle 

1. __1__-__2__  =  good-looking 

2. __1__-__2__  =  long-lasting

3. __1__-__2__   =  man-eating 


อธิบาย

ข้อ 1 

good (adj.) คือตำแหน่งตัวเลขที่ 1 และ looking (-ing participle) คือ ตำแหน่งตัวเลขที่ 2 โดยใช้เครื่องหมาย Hyphen กั้นระหว่างกลางของคำทั้งสอง จนกลายเป็น good-looking เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเสมอ เช่น ... good-looking men.


ข้อ 2 

long (adv.) คือตำแหน่งตัวเลขที่ 1 และ lasting (-ing participle) คือ ตำแหน่งตัวเลขที่ 2 โดยใช้เครื่องหมาย Hyphen กั้นระหว่างกลางของคำทั้งสอง จนกลายเป็น long-lasting เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเสมอ เช่น ... long-lasting friendship.

ข้อ 3 

man (noun) คือตำแหน่งตัวเลขที่ 1 และ eating (-ing participle) คือ ตำแหน่งตัวเลขที่ 2 โดยใช้เครื่องหมาย Hyphen กั้นระหว่างกลางของคำทั้งสอง จนกลายเป็น man-eating เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเสมอ เช่น ... man-eating tigers.


นอกเหนือจาก 3 แบบใหญ่ๆของ Compound adjectives แล้ว ยังมีแบบการสร้างต่างๆนอกเหนือจาก 3 แบบยอดนิยม ซึ่งค่อนข้างจะพบเห็นน้อยในภาษาเขียน แต่ก็เห็นอยู่บ้างเช่นกัน และสามารถเอาไปใช้ได้ปกติ มีประมาณ 5 แบบด้วยกัน คือ

1. noun plus -ed participle = tongue-tied 
2. noun plus adjective = accident-prone 
3. adjective plus noun = real-life
4. -ed participle plus adverb = run-down
5. number plus singular count noun = four-story 


นอกจากนี้ ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่สร้างคำคุณศัพท์จากคำอื่นๆที่มากกว่า 2 คำ หรือมากกว่านั้น ตามตัวอย่างดังนี้ คือ 

1. ... day-to-day chores of life.
2. ... a down-to-earth teacher.
3. ... free-and-fair elections
4. ... ready-to-read materials
5. ... an out-of-the-way school.
6. Their act is out of date. กรณีที่ใช้ตามหลัง Linking verb ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย hyphen 

ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น