วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

คำคมตัวเอง1) "The biggest mistake in my life is about fear of making mistakes."
ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผม คือ ความกลัวที่จะผิดพลาด

2) "Don't study only to finish, but to master it."

อย่าเรียนเพื่อจบ(อย่างเดียว) แต่เพื่อรู้เข้าใจในสิ่งที่เรียนด้วย 


3) "Setting goals is useless if you lack action."

การตั้งเป้าหมายนั้นไม่มีประโยชน์ ถ้าคุณไม่ลงมือทำ

4) "Whatever all humans can do, you can do as well."

อะไรก็ตามที่มนุษย์ทำได้ คุณก็ทำได้เช่นกัน 

5) Don't expect perfection because nothing is perfect.
อย่าหวังว่ามันต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่าง เพราะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอก 


ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น