ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2016

Formation patterns: compound adjectives

Formation patterns: compound adjectives รูปแบบการสร้างคำให้เป็นคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ
นอกจากคำคุณศัพท์ทั่วๆไปแล้ว ยังมีคุณศัพท์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Compound Adjectives คือสร้างมาจากการรวมคำที่มากกว่า 1 คำโดยใช้เครื่องหมาย Hyphen (-) ขีดขั้นระหว่างคำ เพื่อให้มันทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์จะอยู่นำหน้านามเท่านั้น
โดยแบบทั่วไปวิธีการสร้างให้เป็นคุณศัพท์นั้นมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ
แบบที่ 1 คือ adjective or number plus noun plus -ed 
คือ เราจะเอาคำคุณศัพท์ หรือ ตัวเลข เช่น one / two / three ... etc. เป็นตัวแรกก่อนที่จะบวกกับนามแล้วเติม - ed หลังนาม ในไวยากรณ์ มีคุณศัพท์ที่เป็น -ed Adjectives อยู่จำนวนหนึ่งที่สร้างมาจากคำนามเดิมของมัน แล้วเติม -ed เข้าไปเพื่อทำให้เป็นรูปคุณศัพท์ เช่น detailed / flowered / pointed / skilled / principled / gloved เป็นต้น 
เช่น  
__1__-__2__  = white-haired 
อธิบาย ตำแหน่งเลข 1 คือ คำคุณศัพท์ แล้วใช้เครื่องหมาย hyphen (-) โดยไม่เว้นห่าง คือขีดติดกับคำที่ 1 และ 2 เลย ตำแหน่งเลขที่ 2 คือ คำนาม +ed เข้าไป ซึ่งตัวอย่างคือ hair เป็นคำนาม +ed เข้าไป เลยกลายเป็น haired 
สรุป คือ white-ha…

คำคมตัวเอง

1) "The biggest mistake in my life is about fear of making mistakes."
ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผม คือ ความกลัวที่จะผิดพลาด

2) "Don't study only to finish, but to master it."

อย่าเรียนเพื่อจบ(อย่างเดียว) แต่เพื่อรู้เข้าใจในสิ่งที่เรียนด้วย 


3) "Setting goals is useless if you lack action."

การตั้งเป้าหมายนั้นไม่มีประโยชน์ ถ้าคุณไม่ลงมือทำ

4) "Whatever all humans can do, you can do as well."

อะไรก็ตามที่มนุษย์ทำได้ คุณก็ทำได้เช่นกัน 

5) Don't expect perfection because nothing is perfect.
อย่าหวังว่ามันต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่าง เพราะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอก 


Grammar: -ed & -ing Adjectives

ในภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คำคุณศัพท์นั้นอาศัยการสร้างคำโดยเติม Suffix ก็คือ -ed / -ing เข้าไปจากตัวฐานเดิมที่เป็นกริยา (verb) เช่น คำว่า Interest (กริยา) เมื่อทำเป็นรูปคุณศัพท์ก็เติม -ed หรือ -ing เข้าไป จึงกลายเป็น Interested และ Interesting 
คำคุณศัพท์ที่เติม -ed เข้าไป เลยเรียกได้ 2 แบบ คือ 
1) -ed Adjectives หรือ -ed Participles ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ed เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
2) ในทำนองเดียวกัน คำคุณศัพท์ที่เติม -ing เข้าไป ก็เรียกว่า -ing Adjectives หรือ -ing Participles  ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ing เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
ทั้งสองเหมือนกันในเรื่องของหน้าที่ คือ เป็นคำคุณศัพท์ แต่โดยความหมายต่างกันดังนี้
1. -ed Adjectives มีความหมายเป็น Passive (ประธานถูกกระทำ)   2. -ing Adjectives มีความหมายเป็น Active (ประธานกระทำสิ่งนั้น) 3. -ing /-ed participial phrases วลีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อขยายคำนามที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ในสามารถอยู่ในรูป -ing และ -ed ได้

เช่น All children playing football in the park live…

Spoken English: "Just"

ในภาษาพูดเราใช้ Just ในการสื่อความหมายมากกว่า 1 ความหมาย ส่วนใหญ่นักเรียนจะรู้แค่ความหมายเดียว คือ เพิ่งจะ แต่ในภาษาพูดนั้นสื่อความหมายอย่างน้อย 3 ความหมาย คือ
1. Really = จริงๆ / โดยแท้จริง / อย่างแท้จริง  2. Only/simply = อย่างเท่านั้น / เท่านั้น / เพียงแค่ /แค่เท่านั้น 3. A short time before = อาจจะแปลว่า เพิ่งจะ ก็ได้
ในส่วนต่อไปคำถามคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า Just ในประโยคเหล่านั้นสื่อถึงความหมายไหน มีวีธีสังเกตอย่างไร  คำตอบคือ เราต้องเข้าใจบริษทของประโยคเหล่านั้น และสังเกตตำแหน่งของ Just ที่ใช้ในรูปประโยคเหล่านั้น เมื่อเข้าใจมันก็จะบอกในตัวของมันเองว่ามีความหมายว่าอย่างไร 


เช่น 
Just = really
1. You are just (really) amazing. (Present simple) 2. You were just (really) amazing. (Past simple) 3. I am just furious. 4. I was just furious.  

Just = only/simply
1. I just want to ask you a question. 2. Don't worry too much. Just let go of all bad things.  3. I just love it. 4. I just need you to get them out of poorness. 

Just = a short time before / ago
1. She has just gone. 2. I have just arrived …

My Beloved King "Bhumibol"

What had happened before news of the King released?
Shortly before that, I came across a link with a picture of the King shared by an unknown, saying "Thailand's King dies". Then, I thought it would have been a rumor. Surely, I didn't rely on it because no any official announcements released from both the palace and the hospital where the King stayed at for health treatment. 
An official announcement released

Not long after I prayed for the recovery of HM the King, I saw an official announcement on the passing of HM the King from the Palace. Things got worse as everyone in my office, at that moment, felt like their hearts were destroyed by its announcement they had read, myself included. 
Classes cancelled
Just a few hours before my first evening class started, I decided to cancel it at all, not because I was lazy to carry on my duty, but because I felt shocked about its news being published widely to the public. In fact, it was not only the saddest loss of the people of …

Key Phrases

Core phrases

1. His Majesty Late King Bhumibol = พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

2. The passing of HM Late King Bhumibol = การสวรรคตของในหลวง หรือใช้คำว่า The death of HM Late King Bhumibol ก็ได้

3. R.I.P. = Rest in Peace 

4. Mourner = ผู้ร่วมอาลัยแด่การสวรรคตของในหลวง

5. To pay tribute to the late King = ชื่นชมพระเกียรติ หรือ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

6. To give away free commemorative postcards = แจกไปรษณียบัตรที่ระลึกของในหลวง ร.9 ฟรี 

7. To sing the Royal Anthem for late King Bhumibol = ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.9

8. To mourn the passing of His Majesty the King, Bhumibol Adulyadej = ไว้อาลัยแก่การสวรรคต ร.9

9. To pay respects to King = แสดงความเคารพ หรือ เคารพพระบรมศพพระองค์

10. King Bhumibol's Self-Sufficiency Economy Philosophy = ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

11. Royal development projects = โครงการในหลวง 

12. To wear black to honor the King = ใส่ชุดดำเพื่อไว้อาลัยพระองค์

13. HM Late King Bhumibol is the world's longest-servi…

What does "To play truant" mean?

To play truant /ˈtruː.ənt/ (UK) / Play hooky /ˈhʊk.i/ (US) = โดดเรียน / หนีเรียน

เช่น

1. Playing truant is a bad act of school students.
2. Good students never play truant
3. My classmate was caught playing truant and has been punished by cutting off all his class attendance scores. 


KU Commencement Rehearsal 2016

Grammar: conditionals

Conditionals คือประโยคเงื่อนไข มี 4 แบบหลักๆ คือ

1. Zero conditional         
2. First conditional
3. Second conditional    

4. Third conditional


1. Zero conditional  - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงความเป็นจริงทั่วไปที่เป็นจริงตลอดกาลไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 

โครงสร้างคือ If + present simple, present simple
ตัวอย่างเช่น

1. If you exercise every day, your health is strong. 
2. If you walk in the rain, you get wet. 
3. If you don't eat dinner, you get angry. 


2. First conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นจริงได้ (future true situations) จากเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้

โครงสร้างคือ If + present simple, will + infinitive 
ตัวอย่างเช่น

1. If you don't hit the books, you will get poor grades.
2. If the sky is clear, we will go out for a bite.

3. Second conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่จริง เป็นสถานการณ์สมมติทั่วไป

โครงสร้างคือ If + past simple, would + …

English Quote

"The voice of melody is also called non-verbal language, which best imparts its deeply meaning to you. That’s why you are fond of listening to the non-native music without relying on a dictionary, just because you feel it. You should keep in mind that the best translation is not from your top dictionary but from your heart and soul." --- Beboy Manyou