วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

"To be the apple of my eye" Idiom
To be the apple of my eye -- to be the one you love most 

หมายถึงคนที่เรารักมากที่สุด /คนพิเศษ /แก้วตาหวานใจ หรือ สุดที่รัก 

ตัวอย่างเช่น

She is the apple of my eye. 
หล่อนคือสุดที่รักของผม หรือ หล่อเป็นแก้วตาขวัญใจผม 

You are the apple of my eye. 
คุณเป็นคนพิเศษของผม 
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น