วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

English Idiom
สำนวนประจำสัปดาห์นี้ขอเสนอ

.... to answer the call of nature. หมายถึง เข้าห้องน้ำ 

เช่น 

1. I have to answer the call of nature before the meeting. 

2. Are you looking for the toilet to answer the call of nature?


ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น