วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การใช้ ...on time และ ...in time
... on time

* เราใช้ on time เพื่อพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่ได้ถูกกำหนดเวลา หรือถูกจัดเวลาไว้ก่อนเเล้ว ถ้าจะพูดให้ง่ายคือ ตรงตามเวลาที่กำหนด 

*ประโยคไหนก็ตามในภาษาอังกฤษที่ใช้ on time ก็แสดงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตรงตามเวลาที่กำหนด

ตัวอย่าง เช่น

I get on the bus on time. ผมขึ้นรถเมล์ตรงเวลาที่กำหนดพอดี คือ ไม่ได้มาก่อนเวลา และไม่ได้สาย สรุปคือมาตรงเวลาที่กำหนด... in time

แปลตรงตัวว่า ในเวลา สมุมติว่า ชั้นเรียนของเขาเริ่มตอน 11.30 น. แต่เขาไปก่อน 11.30 น. และมีเวลาที่จะทำสิ่งอื่นก่อนเข้าชั้นเรียน เเบบนี้ เรียกว่า ... in time

ตัวอย่าง เช่น

She will be there in time to have lunch with her friends.  ในที่นี้แสดงว่า เธอจะไปที่นั่นก่อนเวลา เพื่อจะได้ทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนของเธอ ก่อนที่จะไปทำธุระของเธอ 


ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น