ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คำศัพท์น่ารู้


วันนี้เสนอคำนามวลีเฉพาะ คือ symposium 

อังกฤษ-อเมริกันอ่านออกเสียงคำนี้ว่า /sɪmˈpoʊ.zi.əm/ 

รูปพหูพจน์ คือ symposia 

ถ้าในรูปที่เป็นทางการก็ symposiums แปลว่า การประชุมอภิปรายใหญ่ที่มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุม ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 

ตอนนี้คำนี้กำลังเป็นคำที่ร้อนแรงจนหยุดไม่อยู่ ยกเว้น คสช. เพราะล่าสุด ม.อุบลราชธานีก็ถูกสั่งห้ามประชุมอภิปรายเกี่ยวกับประชามติ 

พวกสื่อหนังสือพิมพ์ก็นิยมใช้คำนี้ คือ symposium เยอะมาก เช่น เว็บไซค์ http://news.unm.edu/ พาดหัวข่าวออนไลน์ว่า 

UNM hosts 2016 Annual Summer Biomedical Research Symposium = มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอภิปรายงานวิจัยเกี่ยวกับชีวเคมีประจำฤดูร้อน 2016


อีกตัวอย่างหนึ่งจากเนื้อข่าวบนเว็บ shanghaidaily.com/ เขียนว่า

The statues of Tang Xianzu and Willianm Shakespeare are seen at a symposium on commemorating the 400th anniversary of the two celebrated playwrights in Stratford. – Xinhua


แปลความว่า รูปปั้นของทังเสียนจู่และวิลเลียม เชกสเปียร์ ได้ถูกปรากฏ ณ ที่ประชุมการอภิปราย เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 400 ปีของสองนักเขียนบทกวีในเมือง Stratford (ซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของวิลเลียม เชกสเปียร์)

ปิดท้ายจากเว็บ iit.edu ได้เขียนว่า

Screen Time: A Symposium on Media for Children and Youth

แปลความว่า สกีนไทม์: การประชุมอภิปรายเกี่ยวกับสื่อสำหรับเด็กและหนุ่มสาว 
คำว่า Screen time ในที่นี้หมายถึง กิจกรรมที่เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่หน้าจอ เช่นดูทีวี เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ หรือเล่นมือถือ การใช้เครื่องหมาย Colon (:) เป็นเทคนิคการเขียนที่ทำให้สั้นลง จะใช้เสริมประโยคแรกที่กว้างไปให้เจาะจงมากขึ้นโดยใช้เครื่องหมาย Colon ขั้นแล้วใส่ประโยคอธิบายรองให้เจาะจงเข้าใจมากขึ้น เช่น  

(บอกกว้างๆ) Screen Time: A Symposium on Media for Children and Youth (ประโยครองเจาะจงและช่วยขยายวลีแรกให้ชัดขึ้นว่า Screen time ในที่นี้คือเรื่องอะไรโดยใช้เครื่องหมาย Colon ขั้นก่อนเริ่มประโยค คล้ายๆกับหัวข้องานวิจัย)


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

77 Provincial Slogans in Thailand

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพดุจเทพส้ราง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย

จังหวัดกาญจนบุรี
• แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
• A province of ancient community, three pagodas pass, precious stones, River Kwae Bridge, Minerals and waterfall resources.

จังหวัดจันทบุรี• น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
• Magnificent Waterfalls, Fruit City, Good Breeding Peppercorns Loads of Gems, Chanthabun Mat, Fertile Nature, Gathering Place of King Taksin the Great’s Liberation Army

จังหวัดฉะเชิงเทรา
• แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์
• The Bountiful Bang Pakong River,the Sacred Buddha Image of Luangpho Sothon, Phraya Si Sunthon the Scholar of Thai Language, and the Pristine Ang Rue Nai Forest


จังหวัดชลบุรี 
• ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
• Beautiful…

Grammar: conditionals

Conditionals คือประโยคเงื่อนไข มี 4 แบบหลักๆ คือ

1. Zero conditional         
2. First conditional
3. Second conditional    

4. Third conditional


1. Zero conditional  - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงความเป็นจริงทั่วไปที่เป็นจริงตลอดกาลไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 

โครงสร้างคือ If + present simple, present simple
ตัวอย่างเช่น

1. If you exercise every day, your health is strong. 
2. If you walk in the rain, you get wet. 
3. If you don't eat dinner, you get angry. 


2. First conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นจริงได้ (future true situations) จากเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้

โครงสร้างคือ If + present simple, will + infinitive 
ตัวอย่างเช่น

1. If you don't hit the books, you will get poor grades.
2. If the sky is clear, we will go out for a bite.

3. Second conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่จริง เป็นสถานการณ์สมมุติทั่วไป

โครงสร้างคือ If + past simple, would +…

Grammar: -ed & -ing Adjectives

ในภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คำคุณศัพท์นั้นอาศัยการสร้างคำโดยเติม Suffix ก็คือ -ed / -ing เข้าไปจากตัวฐานเดิมที่เป็นกริยา (verb) เช่น คำว่า Interest (กริยา) เมื่อทำเป็นรูปคุณศัพท์ก็เติม -ed หรือ -ing เข้าไป จึงกลายเป็น Interested และ Interesting 
คำคุณศัพท์ที่เติม -ed เข้าไป เลยเรียกได้ 2 แบบ คือ 
1) -ed Adjectives หรือ -ed Participles ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ed เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
2) ในทำนองเดียวกัน คำคุณศัพท์ที่เติม -ing เข้าไป ก็เรียกว่า -ing Adjectives หรือ -ing Participles  ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ing เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
ทั้งสองเหมือนกันในเรื่องของหน้าที่ คือ เป็นคำคุณศัพท์ แต่โดยความหมายต่างกันดังนี้
1. -ed Adjectives มีความหมายเป็น Passive (ประธานถูกกระทำ)   2. -ing Adjectives มีความหมายเป็น Active (ประธานกระทำสิ่งนั้น) 3. -ing /-ed participial phrases วลีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อขยายคำนามที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ในสามารถอยู่ในรูป -ing และ -ed ได้

เช่น All children playing football in the park live…