วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Photos from My English Class (856) at KU, Nakhon PathomPhotos by P. Arkom

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การใช้ ...on time และ ...in time
... on time

* เราใช้ on time เพื่อพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่ได้ถูกกำหนดเวลา หรือถูกจัดเวลาไว้ก่อนเเล้ว ถ้าจะพูดให้ง่ายคือ ตรงตามเวลาที่กำหนด 

*ประโยคไหนก็ตามในภาษาอังกฤษที่ใช้ on time ก็แสดงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตรงตามเวลาที่กำหนด

ตัวอย่าง เช่น

I get on the bus on time. ผมขึ้นรถเมล์ตรงเวลาที่กำหนดพอดี คือ ไม่ได้มาก่อนเวลา และไม่ได้สาย สรุปคือมาตรงเวลาที่กำหนด... in time

แปลตรงตัวว่า ในเวลา สมุมติว่า ชั้นเรียนของเขาเริ่มตอน 11.30 น. แต่เขาไปก่อน 11.30 น. และมีเวลาที่จะทำสิ่งอื่นก่อนเข้าชั้นเรียน เเบบนี้ เรียกว่า ... in time

ตัวอย่าง เช่น

She will be there in time to have lunch with her friends.  ในที่นี้แสดงว่า เธอจะไปที่นั่นก่อนเวลา เพื่อจะได้ทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนของเธอ ก่อนที่จะไปทำธุระของเธอ 


วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Good Photos Taken at KU, Nakhon Pathom

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Learning by Doing & SharingI bike every day after work. While biking on my usual route to my faculty, I often see groups of students exchanging knowledge to each other. Seeing things like that, I then feel for myself back in my school time, with no opportunity to group to exchange knowledge or discuss class lessons with top classmates who tried to get themselves away from their poor classmates. 

In my opinion, I think exchanging knowledge is a human-based learning, and it utilizes skills of human interaction, critical thinking, answering questions and more. Definitely, they never get these skills, if exchanging knowledge is cut off.  

In fact, there are countless types of top classmates. Some are good at sharing knowledge with their poor students and some are not. Why? Many reasons, but a main reason is that most top students like getting knowledge but not giving knowledge. Educational goals of each top student are different. Some learn to win first-class honors. Some learn not only to finish it but to help their poor students finish it. 

Quick question: How can poor students learn things with their top classmates, in order to keep themselves up with lessons learned in classes? 

Firstly, top students must open the door for poor students to get in for the exchange of knowledge. 

Secondly, poor students must open the door for top students to help share knowledge with them. 

Thirdly, top and poor students must build bridges, with positive reactions and determination to the sharing of knowledge.  

By doing this, it leads to a balanced world of sharing-related learning. it is regarded a great thing to do. Like many top universities, students are very active to learn new things not only from teachers but their classmates, including knowledge-sharing activities.

One of the main reasons is that class hours are limited as all teachers follow their make-up class tables, so students should find a way of learning outside the classroom. Without class hours to limit a desire of learning, students are free and relaxed so they can learn what they need from their classmates. 

It's more relaxing than learning with a teacher in class, because most classes bring students stress and pressure, especially math, physics and English grammar. Therefore, learning only from teachers is not as significant as learning from everyone at any time.  Written by Beboy Manyou  

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คำศัพท์น่ารู้


วันนี้เสนอคำนามวลีเฉพาะ คือ symposium 

อังกฤษ-อเมริกันอ่านออกเสียงคำนี้ว่า /sɪmˈpoʊ.zi.əm/ 

รูปพหูพจน์ คือ symposia 

ถ้าในรูปที่เป็นทางการก็ symposiums แปลว่า การประชุมอภิปรายใหญ่ที่มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุม ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 

ตอนนี้คำนี้กำลังเป็นคำที่ร้อนแรงจนหยุดไม่อยู่ ยกเว้น คสช. เพราะล่าสุด ม.อุบลราชธานีก็ถูกสั่งห้ามประชุมอภิปรายเกี่ยวกับประชามติ 

พวกสื่อหนังสือพิมพ์ก็นิยมใช้คำนี้ คือ symposium เยอะมาก เช่น เว็บไซค์ http://news.unm.edu/ พาดหัวข่าวออนไลน์ว่า 

UNM hosts 2016 Annual Summer Biomedical Research Symposium = มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอภิปรายงานวิจัยเกี่ยวกับชีวเคมีประจำฤดูร้อน 2016


อีกตัวอย่างหนึ่งจากเนื้อข่าวบนเว็บ shanghaidaily.com/ เขียนว่า

The statues of Tang Xianzu and Willianm Shakespeare are seen at a symposium on commemorating the 400th anniversary of the two celebrated playwrights in Stratford. – Xinhua


แปลความว่า รูปปั้นของทังเสียนจู่และวิลเลียม เชกสเปียร์ ได้ถูกปรากฏ ณ ที่ประชุมการอภิปราย เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 400 ปีของสองนักเขียนบทกวีในเมือง Stratford (ซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของวิลเลียม เชกสเปียร์)

ปิดท้ายจากเว็บ iit.edu ได้เขียนว่า

Screen Time: A Symposium on Media for Children and Youth

แปลความว่า สกีนไทม์: การประชุมอภิปรายเกี่ยวกับสื่อสำหรับเด็กและหนุ่มสาว 
คำว่า Screen time ในที่นี้หมายถึง กิจกรรมที่เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่หน้าจอ เช่นดูทีวี เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ หรือเล่นมือถือ การใช้เครื่องหมาย Colon (:) เป็นเทคนิคการเขียนที่ทำให้สั้นลง จะใช้เสริมประโยคแรกที่กว้างไปให้เจาะจงมากขึ้นโดยใช้เครื่องหมาย Colon ขั้นแล้วใส่ประโยคอธิบายรองให้เจาะจงเข้าใจมากขึ้น เช่น  

(บอกกว้างๆ) Screen Time: A Symposium on Media for Children and Youth (ประโยครองเจาะจงและช่วยขยายวลีแรกให้ชัดขึ้นว่า Screen time ในที่นี้คือเรื่องอะไรโดยใช้เครื่องหมาย Colon ขั้นก่อนเริ่มประโยค คล้ายๆกับหัวข้องานวิจัย)