ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2016

Photos from My English Class (856) at KU, Nakhon Pathom

Photos by P. Arkom

การใช้ ...on time และ ...in time

... on time

* เราใช้ on time เพื่อพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่ได้ถูกกำหนดเวลา หรือถูกจัดเวลาไว้ก่อนเเล้ว ถ้าจะพูดให้ง่ายคือ ตรงตามเวลาที่กำหนด 

*ประโยคไหนก็ตามในภาษาอังกฤษที่ใช้ on time ก็แสดงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตรงตามเวลาที่กำหนด

ตัวอย่าง เช่น

I get on the bus on time. ผมขึ้นรถเมล์ตรงเวลาที่กำหนดพอดี คือ ไม่ได้มาก่อนเวลา และไม่ได้สาย สรุปคือมาตรงเวลาที่กำหนด... in time

แปลตรงตัวว่า ในเวลา สมุมติว่า ชั้นเรียนของเขาเริ่มตอน 11.30 น. แต่เขาไปก่อน 11.30 น. และมีเวลาที่จะทำสิ่งอื่นก่อนเข้าชั้นเรียน เเบบนี้ เรียกว่า ... in time

ตัวอย่าง เช่น

She will be there in time to have lunch with her friends.  ในที่นี้แสดงว่า เธอจะไปที่นั่นก่อนเวลา เพื่อจะได้ทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนของเธอ ก่อนที่จะไปทำธุระของเธอ 


Good Photos Taken at KU, Nakhon Pathom

Learning by Doing & Sharing

I bike every day after work. While biking on my usual route to my faculty, I often see groups of students exchanging knowledge to each other. Seeing things like that, I then feel for myself back in my school time, with no opportunity to group to exchange knowledge or discuss class lessons with top classmates who tried to get themselves away from their poor classmates. In my opinion, I think exchanging knowledge is a human-based learning, and it utilizes skills of human interaction, critical thinking, answering questions and more. Definitely, they never get these skills, if exchanging knowledge is cut off.  In fact, there are countless types of top classmates. Some are good at sharing knowledge with their poor students and some are not. Why? Many reasons, but a main reason is that most top students like getting knowledge but not giving knowledge. Educational goals of each top student are different. Some learn to win first-class honors. Some learn not only to finish it but to help their…

คำศัพท์น่ารู้

วันนี้เสนอคำนามวลีเฉพาะ คือ symposiumอังกฤษ-อเมริกันอ่านออกเสียงคำนี้ว่า /sɪmˈpoʊ.zi.əm/รูปพหูพจน์ คือ symposiaถ้าในรูปที่เป็นทางการก็symposiumsแปลว่า การประชุมอภิปรายใหญ่ที่มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุม ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ตอนนี้คำนี้กำลังเป็นคำที่ร้อนแรงจนหยุดไม่อยู่ ยกเว้น คสช. เพราะล่าสุด ม.อุบลราชธานีก็ถูกสั่งห้ามประชุมอภิปรายเกี่ยวกับประชามติพวกสื่อหนังสือพิมพ์ก็นิยมใช้คำนี้ คือ symposium เยอะมาก เช่น เว็บไซค์ http://news.unm.edu/พาดหัวข่าวออนไลน์ว่า UNM hosts 2016 Annual Summer Biomedical Research Symposium = มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอภิปรายงานวิจัยเกี่ยวกับชีวเคมีประจำฤดูร้อน 2016
อีกตัวอย่างหนึ่งจากเนื้อข่าวบนเว็บshanghaidaily.com/ เขียนว่า
The statues of Tang Xianzu and Willianm Shakespeare are seen at a symposium on commemorating the 400th anniversary of the two celebrated playwrights in Stratford. – Xinhua

แปลความว่า รูปปั้นของทังเสียนจู่และวิลเลียมเชกสเปียร์ได้ถูกปรากฏ ณ ที่ประชุมการอภิปราย เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 400 ปีของสองนักเข…

เป็นทางการ! อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต