วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Reporting & Reported Speech (Present & Past Simple)

   Photo: Google


วันนี้มาทำความรู้จักกับ Reporting Speech กับ Reported Speech 

Reporting speech นั้นบางตำราใช้คำว่า direct speech คือการบอกว่าบุคคลที่ 1 บอกอะไรกับเรา แล้วเราต้องการจะบอกคำพูดของบุคคลนั้นให้กับคนอื่นๆที่อยากรู้ หรือเราต้องการจะบอกว่าคนนั้นบอกอะไรกับเราให้กับคนอื่น โดยบอกคำพูดของบุคคลนั้นแบบที่เขาพูด โดยไม่เปลี่ยนคำพูดของบุคคลนั้น

ส่วน Reported speech นั้นบางตำราใช้คำว่า Indirect speech คือการบอกว่าบุคคลนั้นบอกอะไรกับเรา แต่เราจะไม่เอาคำพูดของบุคคลนั้นมาบอกให้กับคนอื่นๆแบบตรงๆ แต่เป็นการบอกในลักษณะอ้อมๆ คือผันกริยา ตรงกันข้ามกับ Reporting or direct speech

 ถ้างงก็ลองดูตัวอย่างด้านล่างนี้ครับ


Direct speech: 
"All workers like watching TV," he said. 
He said: "all workers like watching TV."
He said, 'all workers like watching TV.' 
'All workers like watching TV,' he said. 

นี้เป็นรูปแบบการเขียน สามารถเขียนได้ 4 แบบพื้นฐานตามความถนัด มากไปกว่านั้น พวก he/she/it/ they said ยังสามารถวางตรงกลางประโยคได้อีกด้วย (ลองไปทบทวนเรื่อง Punctuation Marks ด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้น)

Indirect speech: 
He said (that) all workers liked watching TV. 
He told that all workers liked watching TV.

ข้อสังเกต
1) He said (that).... คำว่า that จะใส่ก็ได้ ไม่ใส่ก็ได้ ในภาษาไทยอาจจะแปลหยาบๆว่า เขาบอกว่า.... หรือ เขาพูดว่า ........ก็ได้ ดังประโยคด้านบน แปลว่า เขาบอกว่า คนงานทุกคนชอบดูทีวี  ใช้ในการบอกคนอื่นให้รู้ว่าคนนั้นพูดอะไรกับเรา

2) สังเกตว่าคำกริยา like จะผันเปลี่ยนไปเป็นอดีต ช่อง 2 คือเติม -ed แต่เนื่องจากคำว่า like ลงท้ายด้วยตัวสระคือ e อยู่แล้ว เราก็แค่ใส่ d เข้าไปตัวเดียวพอ จึงกลายเป็น Like+d = liked เป็นกริยาแบบ Irregular verb ซึ่งจะตรงกันข้ามกับ Regular verb 

3) ถ้าประโยคที่คนนั้นพูดอยู่ในรูปปัจจุบันธรรมดา ถ้าเราจะใช้ในรูปแบบ Reported speech เราต้องเปลี่ยนกริยาเป็นอดีตธรรมดาด้วย 

4) สามารถใช้ said หรือ told ก็ได้ ดูตัวอย่างด้านบนในส่วนของ Indirect speech ในภาษาอังกฤษเรียกคำพวกนี้ว่า State verbs หรือบางตำราเรียกว่า Action verbs ลองฝึกดูครับ

Direct speech: I love her so much.
Indirect speech: ________________________.

Direct speech: I am a student.
Indirect speech: ________________________.

Direct speech:___________________________.
Indirect speech: They said (that) they didn't like learning English.


Direct speech:___________________________.
Indirect speech: They said (that) they got good marks in all subjects.


อันนี้แค่ Present (Direct speech) & past simple (Indirect speech) นะครับ ยังมีอีกเยอะ แต่เอาอันนี้ให้แม่นก่อน 

โดยทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม


ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น