วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

MOU (Bangkok Airways and Kasetsart University)

เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ผมได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับ ดร.อนามัย ดำเนตร (คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ไปที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กทม เพื่อร่วมเจรจา (MOU) โครงการเปิดบ้านสอนน้องระหว่างบริษัทการบินกรุงเทพ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นิสิตที่เรียนสาขาที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริงร่วมกับบริษัทการบินโดยตรง หลังจากที่ผมคุยรายละเอียดเสร็จ ก็ได้พบกับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายท่าน โดยเฉพาะ ดร.อรสา ภาววิมล (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.) 
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น