วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ชมพูทิพย์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐมช่วงฤดูกาลที่ชมพูทิพย์ออกดอกบานสะพรั่ง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม 
Pink trumpet trees at Kasetsart University, Nakhon Pathom


ขอบคุณเจ้าของภาพทุกท่านครับ

ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น