วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ว่าด้วยเรื่องภาษาอังกฤษต้องดัดจริตเข้าไว้ (จริงหรอ?)

เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน!

 ว่าด้วยเรื่องภาษาอังกฤษต้องดัดจริตเข้าไว้ (จริงหรอ?)

 เด็กส่วนใหญ่คิดแบบนี้เลยไม่เก่งสักที เราต้องเข้าใจว่าเรากำลังเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ภาษาไทย ฝรั่งที่พูดไทยได้เขาไม่ได้คิดว่าตัวเขาต้องพูดดัดจริตเหมือนกับเด็กไทยที่กำลังเรียนภาษาเขา จะดีกว่าถ้าเราคิดว่า เราจะฝึกพูดอย่างไรให้เจ้าของภาษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

วิธีแก้ไข
(1) ต้องเข้าใจจิตวิญญาณ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และกฎระเบียบภาษาของเขา (ต้องคิดว่า หัวใจของภาษาคือ การสื่อสาร ไม่ใช่การคิดว่าต้องดัดจริต) 

(2) เหตุที่เด็กส่วนใหญ่คิดแบบนี้ เพราะเราเอาภาษาตัวเองตั้ง ทั้งๆที่เรากำลังเรียนภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเรา พอเราเจอความแตกต่างจากภาษาเรา เราก็คิดลบ ทำให้การพัฒนาภาษาต่อไปนั้นยาก ถึงได้ก็แค่งูๆปลาๆ ต้องเปลี่ยนทัศนคติ (Mindset) ของตัวเองใหม่ อย่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดโดย ทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐมปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น