วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Meeting Teachers ahead of My Move to Kasetsart University

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Photos UpdatedLearning English from MagazineBangkok Post Magazine
(Vol.8 No.49 / Dec. 6-12, 2015)

Fade to Black


Interesting phrases

-           - To do Sth in a flash (immediately)
-        - To churn Sb out over Sth
-        - To hit the bottle = to drink too much (same as to hit the booze)
-        - To come over the past seven days
-   
-        - To run in its timeslot for eternity
-        - To have great fun doing Sth
-        - To morph into Sth
-        - To get Sb through this crisis
-        - To come out of his coma
-        - To remain in the embrace of Buddhism, doing Sth.
-        
         
         Bonus


         Sth/Sb erupts in cheers.
-        
         Sb is thrilled.
-        
         The sun goes down/up.
-    
      I asked during rehearsal for the scene: “Am I the one kind of upset about this ending?”
-        
          He transcended his fatherly duty.
-        
         The task of caring for a child rested in the palm of his mother.
      The show, called _____, goes to air every Sunday morning on Channel 8.


วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

10 สิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับผม
1. ผมไม่เคยขอเงินพ่อแม่ตั้งแต่เรียน ม. 4 จนจบ ปริญญาโท 

2. วิชาภาษาอังกฤษเคยเป็นวิชาที่ผมไม่ชอบมากที่สุด

3. ผมเคยติด 0 วิชาพุทธศาสนาตอน ม. 2 

4. ผมไม่เคยขาดเรียน หรือขาดส่งงานเลยตั้งแต่ ป.ตรี จนจบ ป.โท

5. ผมเคยทำงานหนักทุกอย่างมาหมดแล้ว 

6. ผมรักภาษาอังกฤษจริงๆก็ช่วงปริญญาตรี 

7. ผมไม่สามารถอ่านหนังสือท่ามกลางเสียงที่ดังรบกวนได้

8. ผมเคยเป็นวัณโรคปอดจนเกือบเสียชีวิต 

9. ผมฝันแค่จบ ม.6 เท่านั้น 

10. ผมไม่เคยคิดลบ 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

An Official Announcement from Kasetsart University

The official announcement below was made by Kasetsart University yesterday to appoint me as KU lecturer after being able to get the job done with the highest average score of more than 80 in each of its examination parts of interview, teaching demonstration and academic writing. It's simply one of my great milestones. Let me hold this opportunity to extend my thanks, gratitude and love to my parents, relatives, teachers and everyone involved for your useful words, help and moral support.Resource: http://flas.kps.ku.ac.th/2015/index.php/th/applynews-th/274-160610-2