วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อาจาริยปรัชญาถ่ายรูปกับท่านอาจารย์ ดร.มนตรา เลี่ยวเส็ง ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2558

1. คมเงียบ - หากอยากรู้จักตัวตนคนเขา ก็ไม่ต้องเล่าว่าเราเป็นใคร หากอยากดูน้ำในหัวใจ ก็จง "ให้" อย่างไม่มีประมาณ – ปรัชญามนตรา


2. ความคิดเดินทางหลายหลาก แต่หากต้องการความสำเร็จจะต้องเดินทางไกลร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว – ปรัชญามนตรา

3. แม้ในทุกข์เองก็ยังเต็มไปด้วยธรรมและทางหลุดพ้น ที่เวลาและปัญญาจะนำพามาให้ – ปรัชญามนตรา4. เพื่อนแท้ทำให้พยับแดดชื่นฉ่ำ ทำให้เมฆดำน่าชม ทำให้สายลมร้องเพลง - ปรัชญามนตรา

ที่มา: https://www.facebook.com/mountainand?fref=ts
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น