วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

Learning English through Today's News Headline from Bangkok Post

New constitution to give govt more media censorship powers 
โครงสร้างหัวข้อข่าวนี้ : S + To + give Sb Sth
โครงสร้างแบบนี้เป็นรูปอนาคตกาลที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่นอน จะตัดรูปประโยคให้สั้นลงซึ่งจะขัดกับไวยากรณ์พอสมควร แต่ภาษาข่าว ถือว่า ถูกต้อง ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่เรามักจะเห็นบ่อยในหัวข้อข่าวภาษาอังกฤษ เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่าตัวเต็มๆมันเป็นอย่างไง อะไรที่ขาดหายไป ที่หัวข้อข่าวไม่ได้เขียน ให้ท่านสังเกตต่อไปนี้
 ประกอบร่าง: (The) New constitution (is going) to give (the) govt (government) more media censorship powers (.) 
  ประมาณว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำลังจะมอบอำนาจการตรวจสอบสื่อให้กับรัฐบาลลมากขึ้น

Headwords used in the above headline คำศัพท์สำคัญ
1. Constitution = Charter เป็นคำนาม หมายถึง กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2.  Govt คือตัวย่อ ของคำว่า Government (รัฐบาล)
3. Media censorship = การตรวจสอบสื่อเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านการนำเสนอข่าว บทความ เนื้อหา รูปภาพ และอื่นๆ  
4. Powers แปลว่า สิทธิ/อำนาจในการสั่งการทำบางสิ่งบางอย่าง

จากหัวข้อข่าวสู่ประโยคสมบูรณ์

The new constitution is going to give the government more media censorship powers.

1. The เป็น 1 ใน 3 ตัวหลักๆของ  Article (a, an, the) คือตัวนำหน้านาม  The นั้นใช้ได้กับนามที่นับได้และนับไม่ได้และทำหน้าที่เน้นเฉพาะเจาะจงคำนาม

2. New ในประโยคด้านบนทำให้หน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายคำว่า Constitution ให้รู้ว่าเป็น กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

3. Constitution เป็นคำนามแปลว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีรากศัพท์มาจาก Constitute (กริยา)> Constitut+ion+al (คุณศัพท์) > Constitut+ion (นาม) > un+constitut+ion+al+ly / constitut+ion+al+ly (กริยาวิเศษณ์)

4.  Is (am/are) going to เป็นรูปอนาคตที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

5. To give Sb Sth = ให้บางคนบางอย่าง ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ To give Sth to Sb ขึ้นอยู่กับผู้เขียนว่าจะใช้แบบไหน

6. More เป็น คุณศัพท์ แปลว่า มากขึ้น มากกว่า ช่วยขยายนาม

แหล่งข้อมูล: http://www.bangkokpost.com/

ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น