วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Beboymanyou's Sayings


"Most students have a great dream of being good at GPA rather than focusing on what they learn in the present moment."
นักเรียนส่วนใหญ่ฝันแต่จะทำให้เกรดเฉลี่ยออกมาดีมากกว่าการโฟกัสไปที่อะไรที่เขาเรียนอยู่ในปัจจุบันขณะ 
"The greatest mistake in my life is about fear of making mistakes."
ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผม คือ ความกลัวที่จะผิดพลาด

"Don't learn only to finish, but to know."
ผมไม่ได้เรียนเพื่อจบ ผมเรียนเพื่อรู้


"Being a student is good. Being a top student with great knowledge is better. Being a top student with both great knowledge and behavior is the best."

เป็นนักเรียน = ดี 
เป็นนักเรียนที่เก่งพร้อมวิชชา = ดีกว่า
เป็นนักเรียนที่มีทั้งวิชชาและจรณะ = ดีที่สุด


"Setting goals is useless if you lack action."
การตั้งเป้าหมายนั้นไม่มีประโยชน์ ถ้าคุณไม่ลงมือทำ

"Whatever all humans can do, you can do as well."
อะไรก็ตามที่มนุษย์ทำได้ คุณก็ทำได้เช่นกัน ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น