วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

My Graduation day (12 May 2013) Many photos from my graduation day at MCU Wangnoi, Ayutthaya. Congrats to all students in Bachelor degree, master degree and docter degree. จบปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (inter-program) รุ่นที่ 58 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา (รุ่นแรกของ มจร วังน้อย)

ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น