ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2013

My Graduation day (12 May 2013) Many photos from my graduation day at MCU Wangnoi, Ayutthaya. Congrats to all students in Bachelor degree, master degree and docter degree. จบปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (inter-program) รุ่นที่ 58 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา (รุ่นแรกของ มจร วังน้อย)