ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Thai proverbs


1. An accident  is due to lack of proper care. =  อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นจากการขาดความระมัดระวัง

2. Don’t charge your memory with  too many facts = อย่าใช้สมองจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ให้มากจนเกินไป
3. A   mad  man is not responsible  for his actions. =  คนบ้าไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขา
4. It’s a sad house where the hen crows louder than the cock. =  สามีเป็นช้างเท้าหน้า  ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง
5. Marriage is an expensive luxury. = การแต่งงานเป็นของฟุ่มเฟือยที่แสนแพง
6. Fools build house; wise men buy them. = คนโง่สร้างบ้านอยู่  คนฉลาดซื้อบ้านสร้างเสร็จอยู่
7. Keep  something for a rainy day. = กินน้ำเผื่อแล้ว
8. There is no fool like an old fool. =ไม่มีใครโง่เกินคนแก่โง่ 
9. Kill not the goose that lays the golden eggs. = โลภมากลาภหาย. 
10. Facts are stubborn things.    =  ความจริงล้างอย่างไรก็ไม่เลือนหาย
11. It  is a foolish sheep  that makes.   The wolf  his confessor. =   อย่าชี้โพรงให้กระรอก 
12. Brave actiuons never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ  ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศให้ใครรู้ 
13. Good manners are part and parcel of a good education. = กิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย  เป็นส่วนสำคัญจากการได้รับการศึกษาดี
14. A bad workman always blames his tool. = รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง 
15. Habituate yourself to hard work. = จงฝึกฝนตัวเองให้เคยชินกับงานหนัก 
16. Fine features make fine birds. = ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง
17. Man has gregarious habits. = มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ 
18. Big fish eat little fish. = ปลาใหญ่กินปลาเล็ก 
19. Guardianship has many responsibillitie. = การเป็นผู้ปกครองนั้นต้องมีความรับผิดชอบมาก 
20. A friend in need is a friend indeed = เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก
21. Birds of a feather flock together = คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
22. Actions speak louder than words =  ทำดีกว่าพูด
23. A bird in head is worth two in the bush = สิบเบี้ยใกล้มือ
24. A rolling stone gathers no moss =  รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
25. Absence makes the heart grow fonder =  ตัวไกลใจอยู่ยิ่งไกลก็ยิ่งรักกัน 
26. Make hay while the sun shines =  น้ำขึ้นให้รีบตัก
27. He laughs best who laughs last =  หัวเราะทีหลังดังกว่า
28. Listeners hear no good of themselves = นินทากาเลเหมือนเทน้ำ
29. It is never too late to mend =  ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น
30. Still water runs deep = น้ำนิ่งไหลลึก
31. Good cloths open all doors. = ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง 
32. Overtly agree but coertly oppose = ปากว่าตาขยิบ หรือพูดอีกอย่างแต่ทำอีกอย่าง 
33.  Cry for the Moon = กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงหนุ่มหมายปองสาวที่มีฐานะดีกว่า 
34.  Apple of sodom =สวยแต่รูป จูบไม่หอม  งามภายนอกแต่ใจแย่ไง 
35. When misfortune reaches the limit, good fortune is at hand = ต้นร้ายปลายดี  
เริ่มต้นไม่ดีแต่ไปดีเอาตอนหลัง 
36. Between the devil and the deep blue sea = หนีเสือปะจรเข้ 
37. Be caught red-handed = จับได้คาหนังคาเขา 
38. To take for a needle in a haystack = งมเข็มในมหาสมุทร 
39. To eat one's cake and have it too = จับปลาสองมือ 
40. To take something with a pinch of salt = ฟังหูไว้หู  ฟังแล้วคิดพิจารณาก่อนจะเชื่อ 
41. As you sow, so you reap = ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 
42. Cannot make head or tail of = จับต้นชนปลายไม่ถูก 
43. You can not teach old dogs new tricks. = เราไม่สามารถสอนกลเม็ดใหม่ๆ ให้สุนัขแก่ได้....
หรือ ไม้แก่ดัดยากนั่นเอง... 
44. Where there is a will, there is a way = ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 
45. Look before you leap  = จงดูให้ดีก่อนื้จะกระโดด หมายถึง คิดให้ดี รอบคอบก่อนที่จะทำอะไร 
46. Prevention is better than cure = กันไว้ดีกว่าแก้ 
47. Do as Romans do when you are in Rome = จงทำตัวให้เหมือนคนโรมันเมื่ออยู่ในกรุงโรม....
หรือ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม 
48. Joy and sorrow are as near as today and tomorrow. = ความสุขกับความทุกข์อยู่ใกล้กันเหมือนวันนี้กับวันพรุ่งนี้ 
49. He who has never tasted bitterness does not know what is sweet = ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น
จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร 
50. One who lives in a glasshouse should not throw stones. = เมื่ออยู่ในเรือนกระจกไม่ควรขว้างก้อนหิน 
หมายถึงเมื่ออยู่ในที่ๆ เสีบเปรียบก็อย่าหาเรื่องผู้อื่น 
51."Time and tide wait for no man" = เวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร 
52. Everyone thinks his own burden the heaviest. =  ทุกคนมักคิดว่าภาระของตนหนักกว่าของผู้อื่นเสมอ 
53. No one is too old to learn = ไม่มีใครแก่เกินเรียน 
54. Reading makes a full man. = การอ่านหนังสือทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์
55. All men naturally desire to know. = มนุษย์ทุกคนย่อมอยากรู้โดยธรรมชาติ
56. Be quick to hear and slow to speak.= ฟังให้เร็ว แต่พูดให้ช้า
57. Live to learn to live. = จงอยู่เพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิต 
58. Brave actions never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ 
59. Words once spoken cannot be altered. = คำพูดที่กล่าวไปแล้ว ย่อมไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ 
60. Though strength fails, boldness is praiseworthy. = ถึงแม้ว่ากระทำสิ่งใดยังไม่เป็นผลสำเร็จ 
แต่การที่ได้กล้าทำนั้นควรได้รับการยกย่อง 
61. No one is harmed by thinking. =การไตร่ตรองยั้งคิด ไม่เคยทำอันตรายใคร 
62. Order will render the work facile. = ความมีระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น 
63. Every obstacle is surmountable. = อุปสรรคทุกอย่าง ย่อมผ่านพ้นไปได้เสมอ 
64. Health is wealth. = ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 
65.What can't be cured must be endured. =เมื่อสิ่งใดหมดทางที่จะแก้ไขได้แล้ว ก็ต้องยอมรับและทนในสิ่งนั้น 
66. Peace begins where ambition ends. =ความสงบจะเริ่มขึ้น ณ ที่ซึ่งความเห่อเหิม ทะเยอทะยานได้สิ้นสุดลงแล้ว
67. Trial and error is  the source of our knowledge. =เมื่อได้ทดลองทำสิ่งใดๆ แล้วผิดพลาด 
นั่นคือข้อมูลแห่งความรู้ของเราเอง 
68. Happyness belong to the contented. =บุคคลจะมีความสุขหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจ
69.Don't shrink any task because of its arduousness. =อย่าละทิ้งงานใดๆ เพียงเห็นว่างานนั้นยาก 
70.The tongue is like a sharp knife; it kills without drawing blood.= ลิ้นเหมือนมีดคม สามารถฆ่าได้โดยไม่มีเลือดตก


"A poor workman blames his tools." - รำไม่ดีโทษปี่ โทษกลอง
 "A bird in the hand is worth two in the bush." - สิบเบี้ยใกล้มือ / กำขี้ดีกว่ากำตด 
 "Absence makes the heart grow fonder."  ยิ่งห่างไกล ยิ่งคิดถึง 
 "An eye for an eye, a tooth for a tooth." - ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
 "A tree is known by its fruit." - สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล
 "As a man sows , so shall he reap. " - ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
 "A leopard cannot change his spots." - ชาติเสือไว้ลาย
"Actions speak louder than words." - ลงมือทำดีกว่าคำพูด 
"A friend in need is a friend indeed." - เพื่อนแท้ คือเพื่อนในยามยาก
"After a storm comes a calm." - ฟ้าหลังฝน
"A good beginning makes a good ending." - เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง (ป่าวหว่า)
"A good man in an evil society seems the greatest villain of all."
"A picture is worth a thousand words." - สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น


#B#
"Barking dogs seldom bite." - หมาเห่าไม่กัด
"Beauty is in the eye of the beholder." - ความสวยอยู่ที่ตาคนมอง
"Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone." - สวยแต่รูป จูบไม่หอม ???
"Better to be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt." - คนฉลาดแกล้งโง่ / คมในฝัก ???
"Better late than never." - มาช้าดีกว่าไม่มา ???
"Better safe than sorry." - ปลอดภัยไว้ก่อน ???
"Bitter pills may have blessed effects." - ขมเป็นยา
"Blood is thicker than water." - เลือดข้นกว่าน้ำ

*C*
"Cast Pearl before swine" - สีซอให้ควายฟัง (2)
"Carrying coals to Newcastle" - เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน (2)
"Cross the stream where it is the shallowest." - รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง ???
"Curiosity killed the cat. Satisfaction brought it back, that's why the cat has nine lives"
"Cut your coat according to your cloth." - นกน้อยทำรังแต่พอตัว

*D*
"Don't count your chickens before they're hatched." - ไม่เห็นน้ำอย่าพึ่งตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอก อย่าพึ่งโก่งหน้าไม้
"Don't cross a bridge until you come to it." - อย่าตีตนไปก่อนไข้
"Don't judge a book by its cover." - อย่าตัดสินคนจากภายนอก
"Don't make a mountain out of a molehill." - อะไร หมายความว่าอย่า โอเวอร์ หว่า???)

*E*
"Every birds thinks its own nest beautiful." - จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
"Eat to live, don't live to eat." - จงกินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน
"Easy peasy lemon squeezy." - ของง่ายๆ กล้วยๆ
"Every cloud has a silver lining" - ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน 
"Every coin has two sides". - เหรียญมีสองด้าน
"Every day is a new beginning." - (ทุกๆ วันคือวันเริ่มต้น)
"Every disease will have its course."
"Every dog has its day." - จะมีวันของเรา / ทีใครทีมัน
"Every rule has its exception." - กฏทุกข้อมีข้อยกเว้น
"Every path has its puddle." - ชีวิตมีอุปสรรค

*F*
"Faith will move mountains." - (ความเชื่อมั่นศรัทธา จะย้ายภูเขาได้????)
"First come, first served." - มาก่อนได้ก่อน
"Fine feather makes fine bird." - ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
"Forbidden fruit is the sweetest." - ยิ่งห้ามยิ่งยุ
"Friend in need is a friend indeed." - เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก

*H*
"He that grasps too much , holds nothing fast." - โลภมากลาภหาย
"He who laughs last laughs best." - หัวเราะทีหลัง ดังกว่า
"His bark is worse than his bite." - ดีแต่พูด / ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก
"History repeats itself." - ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

77 Provincial Slogans in Thailand

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพดุจเทพส้ราง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย

จังหวัดกาญจนบุรี
• แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
• A province of ancient community, three pagodas pass, precious stones, River Kwae Bridge, Minerals and waterfall resources.

จังหวัดจันทบุรี• น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
• Magnificent Waterfalls, Fruit City, Good Breeding Peppercorns Loads of Gems, Chanthabun Mat, Fertile Nature, Gathering Place of King Taksin the Great’s Liberation Army

จังหวัดฉะเชิงเทรา
• แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์
• The Bountiful Bang Pakong River,the Sacred Buddha Image of Luangpho Sothon, Phraya Si Sunthon the Scholar of Thai Language, and the Pristine Ang Rue Nai Forest


จังหวัดชลบุรี 
• ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
• Beautiful…

Grammar: conditionals

Conditionals คือประโยคเงื่อนไข มี 4 แบบหลักๆ คือ

1. Zero conditional         
2. First conditional
3. Second conditional    

4. Third conditional


1. Zero conditional  - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงความเป็นจริงทั่วไปที่เป็นจริงตลอดกาลไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 

โครงสร้างคือ If + present simple, present simple
ตัวอย่างเช่น

1. If you exercise every day, your health is strong. 
2. If you walk in the rain, you get wet. 
3. If you don't eat dinner, you get angry. 


2. First conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นจริงได้ (future true situations) จากเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้

โครงสร้างคือ If + present simple, will + infinitive 
ตัวอย่างเช่น

1. If you don't hit the books, you will get poor grades.
2. If the sky is clear, we will go out for a bite.

3. Second conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่จริง เป็นสถานการณ์สมมุติทั่วไป

โครงสร้างคือ If + past simple, would +…

Grammar: -ed & -ing Adjectives

ในภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คำคุณศัพท์นั้นอาศัยการสร้างคำโดยเติม Suffix ก็คือ -ed / -ing เข้าไปจากตัวฐานเดิมที่เป็นกริยา (verb) เช่น คำว่า Interest (กริยา) เมื่อทำเป็นรูปคุณศัพท์ก็เติม -ed หรือ -ing เข้าไป จึงกลายเป็น Interested และ Interesting 
คำคุณศัพท์ที่เติม -ed เข้าไป เลยเรียกได้ 2 แบบ คือ 
1) -ed Adjectives หรือ -ed Participles ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ed เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
2) ในทำนองเดียวกัน คำคุณศัพท์ที่เติม -ing เข้าไป ก็เรียกว่า -ing Adjectives หรือ -ing Participles  ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ing เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
ทั้งสองเหมือนกันในเรื่องของหน้าที่ คือ เป็นคำคุณศัพท์ แต่โดยความหมายต่างกันดังนี้
1. -ed Adjectives มีความหมายเป็น Passive (ประธานถูกกระทำ)   2. -ing Adjectives มีความหมายเป็น Active (ประธานกระทำสิ่งนั้น) 3. -ing /-ed participial phrases วลีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อขยายคำนามที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ในสามารถอยู่ในรูป -ing และ -ed ได้

เช่น All children playing football in the park live…