วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Thai proverbs


1. An accident  is due to lack of proper care. =  อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นจากการขาดความระมัดระวัง

2. Don’t charge your memory with  too many facts = อย่าใช้สมองจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ให้มากจนเกินไป
3. A   mad  man is not responsible  for his actions. =  คนบ้าไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขา
4. It’s a sad house where the hen crows louder than the cock. =  สามีเป็นช้างเท้าหน้า  ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง
5. Marriage is an expensive luxury. = การแต่งงานเป็นของฟุ่มเฟือยที่แสนแพง
6. Fools build house; wise men buy them. = คนโง่สร้างบ้านอยู่  คนฉลาดซื้อบ้านสร้างเสร็จอยู่
7. Keep  something for a rainy day. = กินน้ำเผื่อแล้ว
8. There is no fool like an old fool. =ไม่มีใครโง่เกินคนแก่โง่ 
9. Kill not the goose that lays the golden eggs. = โลภมากลาภหาย. 
10. Facts are stubborn things.    =  ความจริงล้างอย่างไรก็ไม่เลือนหาย
11. It  is a foolish sheep  that makes.   The wolf  his confessor. =   อย่าชี้โพรงให้กระรอก 
12. Brave actiuons never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ  ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศให้ใครรู้ 
13. Good manners are part and parcel of a good education. = กิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย  เป็นส่วนสำคัญจากการได้รับการศึกษาดี
14. A bad workman always blames his tool. = รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง 
15. Habituate yourself to hard work. = จงฝึกฝนตัวเองให้เคยชินกับงานหนัก 
16. Fine features make fine birds. = ไก่งามเพราะขน  คนงามเพราะแต่ง
17. Man has gregarious habits. = มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ 
18. Big fish eat little fish. = ปลาใหญ่กินปลาเล็ก 
19. Guardianship has many responsibillitie. = การเป็นผู้ปกครองนั้นต้องมีความรับผิดชอบมาก 
20. A friend in need is a friend indeed = เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก
21. Birds of a feather flock together = คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
22. Actions speak louder than words =  ทำดีกว่าพูด
23. A bird in head is worth two in the bush = สิบเบี้ยใกล้มือ
24. A rolling stone gathers no moss =  รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
25. Absence makes the heart grow fonder =  ตัวไกลใจอยู่ยิ่งไกลก็ยิ่งรักกัน 
26. Make hay while the sun shines =  น้ำขึ้นให้รีบตัก
27. He laughs best who laughs last =  หัวเราะทีหลังดังกว่า
28. Listeners hear no good of themselves = นินทากาเลเหมือนเทน้ำ
29. It is never too late to mend =  ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น
30. Still water runs deep = น้ำนิ่งไหลลึก
31. Good cloths open all doors. = ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง 
32. Overtly agree but coertly oppose = ปากว่าตาขยิบ หรือพูดอีกอย่างแต่ทำอีกอย่าง 
33.  Cry for the Moon = กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงหนุ่มหมายปองสาวที่มีฐานะดีกว่า 
34.  Apple of sodom =สวยแต่รูป จูบไม่หอม  งามภายนอกแต่ใจแย่ไง 
35. When misfortune reaches the limit, good fortune is at hand = ต้นร้ายปลายดี  
เริ่มต้นไม่ดีแต่ไปดีเอาตอนหลัง 
36. Between the devil and the deep blue sea = หนีเสือปะจรเข้ 
37. Be caught red-handed = จับได้คาหนังคาเขา 
38. To take for a needle in a haystack = งมเข็มในมหาสมุทร 
39. To eat one's cake and have it too = จับปลาสองมือ 
40. To take something with a pinch of salt = ฟังหูไว้หู  ฟังแล้วคิดพิจารณาก่อนจะเชื่อ 
41. As you sow, so you reap = ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 
42. Cannot make head or tail of = จับต้นชนปลายไม่ถูก 
43. You can not teach old dogs new tricks. = เราไม่สามารถสอนกลเม็ดใหม่ๆ ให้สุนัขแก่ได้....
หรือ ไม้แก่ดัดยากนั่นเอง... 
44. Where there is a will, there is a way = ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 
45. Look before you leap  = จงดูให้ดีก่อนื้จะกระโดด หมายถึง คิดให้ดี รอบคอบก่อนที่จะทำอะไร 
46. Prevention is better than cure = กันไว้ดีกว่าแก้ 
47. Do as Romans do when you are in Rome = จงทำตัวให้เหมือนคนโรมันเมื่ออยู่ในกรุงโรม....
หรือ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม 
48. Joy and sorrow are as near as today and tomorrow. = ความสุขกับความทุกข์อยู่ใกล้กันเหมือนวันนี้กับวันพรุ่งนี้ 
49. He who has never tasted bitterness does not know what is sweet = ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่น
จะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร 
50. One who lives in a glasshouse should not throw stones. = เมื่ออยู่ในเรือนกระจกไม่ควรขว้างก้อนหิน 
หมายถึงเมื่ออยู่ในที่ๆ เสีบเปรียบก็อย่าหาเรื่องผู้อื่น 
51."Time and tide wait for no man" = เวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร 
52. Everyone thinks his own burden the heaviest. =  ทุกคนมักคิดว่าภาระของตนหนักกว่าของผู้อื่นเสมอ 
53. No one is too old to learn = ไม่มีใครแก่เกินเรียน 
54. Reading makes a full man. = การอ่านหนังสือทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์
55. All men naturally desire to know. = มนุษย์ทุกคนย่อมอยากรู้โดยธรรมชาติ
56. Be quick to hear and slow to speak.= ฟังให้เร็ว แต่พูดให้ช้า
57. Live to learn to live. = จงอยู่เพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิต 
58. Brave actions never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ 
59. Words once spoken cannot be altered. = คำพูดที่กล่าวไปแล้ว ย่อมไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ 
60. Though strength fails, boldness is praiseworthy. = ถึงแม้ว่ากระทำสิ่งใดยังไม่เป็นผลสำเร็จ 
แต่การที่ได้กล้าทำนั้นควรได้รับการยกย่อง 
61. No one is harmed by thinking. =การไตร่ตรองยั้งคิด ไม่เคยทำอันตรายใคร 
62. Order will render the work facile. = ความมีระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น 
63. Every obstacle is surmountable. = อุปสรรคทุกอย่าง ย่อมผ่านพ้นไปได้เสมอ 
64. Health is wealth. = ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 
65.What can't be cured must be endured. =เมื่อสิ่งใดหมดทางที่จะแก้ไขได้แล้ว ก็ต้องยอมรับและทนในสิ่งนั้น 
66. Peace begins where ambition ends. =ความสงบจะเริ่มขึ้น ณ ที่ซึ่งความเห่อเหิม ทะเยอทะยานได้สิ้นสุดลงแล้ว
67. Trial and error is  the source of our knowledge. =เมื่อได้ทดลองทำสิ่งใดๆ แล้วผิดพลาด 
นั่นคือข้อมูลแห่งความรู้ของเราเอง 
68. Happyness belong to the contented. =บุคคลจะมีความสุขหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจ
69.Don't shrink any task because of its arduousness. =อย่าละทิ้งงานใดๆ เพียงเห็นว่างานนั้นยาก 
70.The tongue is like a sharp knife; it kills without drawing blood.= ลิ้นเหมือนมีดคม สามารถฆ่าได้โดยไม่มีเลือดตก


"A poor workman blames his tools." - รำไม่ดีโทษปี่ โทษกลอง
 "A bird in the hand is worth two in the bush." - สิบเบี้ยใกล้มือ / กำขี้ดีกว่ากำตด 
 "Absence makes the heart grow fonder."  ยิ่งห่างไกล ยิ่งคิดถึง 
 "An eye for an eye, a tooth for a tooth." - ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
 "A tree is known by its fruit." - สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล
 "As a man sows , so shall he reap. " - ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
 "A leopard cannot change his spots." - ชาติเสือไว้ลาย
"Actions speak louder than words." - ลงมือทำดีกว่าคำพูด 
"A friend in need is a friend indeed." - เพื่อนแท้ คือเพื่อนในยามยาก
"After a storm comes a calm." - ฟ้าหลังฝน
"A good beginning makes a good ending." - เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง (ป่าวหว่า)
"A good man in an evil society seems the greatest villain of all."
"A picture is worth a thousand words." - สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น


#B#
"Barking dogs seldom bite." - หมาเห่าไม่กัด
"Beauty is in the eye of the beholder." - ความสวยอยู่ที่ตาคนมอง
"Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone." - สวยแต่รูป จูบไม่หอม ???
"Better to be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt." - คนฉลาดแกล้งโง่ / คมในฝัก ???
"Better late than never." - มาช้าดีกว่าไม่มา ???
"Better safe than sorry." - ปลอดภัยไว้ก่อน ???
"Bitter pills may have blessed effects." - ขมเป็นยา
"Blood is thicker than water." - เลือดข้นกว่าน้ำ

*C*
"Cast Pearl before swine" - สีซอให้ควายฟัง (2)
"Carrying coals to Newcastle" - เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน (2)
"Cross the stream where it is the shallowest." - รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง ???
"Curiosity killed the cat. Satisfaction brought it back, that's why the cat has nine lives"
"Cut your coat according to your cloth." - นกน้อยทำรังแต่พอตัว

*D*
"Don't count your chickens before they're hatched." - ไม่เห็นน้ำอย่าพึ่งตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอก อย่าพึ่งโก่งหน้าไม้
"Don't cross a bridge until you come to it." - อย่าตีตนไปก่อนไข้
"Don't judge a book by its cover." - อย่าตัดสินคนจากภายนอก
"Don't make a mountain out of a molehill." - อะไร หมายความว่าอย่า โอเวอร์ หว่า???)

*E*
"Every birds thinks its own nest beautiful." - จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
"Eat to live, don't live to eat." - จงกินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน
"Easy peasy lemon squeezy." - ของง่ายๆ กล้วยๆ
"Every cloud has a silver lining" - ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน 
"Every coin has two sides". - เหรียญมีสองด้าน
"Every day is a new beginning." - (ทุกๆ วันคือวันเริ่มต้น)
"Every disease will have its course."
"Every dog has its day." - จะมีวันของเรา / ทีใครทีมัน
"Every rule has its exception." - กฏทุกข้อมีข้อยกเว้น
"Every path has its puddle." - ชีวิตมีอุปสรรค

*F*
"Faith will move mountains." - (ความเชื่อมั่นศรัทธา จะย้ายภูเขาได้????)
"First come, first served." - มาก่อนได้ก่อน
"Fine feather makes fine bird." - ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
"Forbidden fruit is the sweetest." - ยิ่งห้ามยิ่งยุ
"Friend in need is a friend indeed." - เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก

*H*
"He that grasps too much , holds nothing fast." - โลภมากลาภหาย
"He who laughs last laughs best." - หัวเราะทีหลัง ดังกว่า
"His bark is worse than his bite." - ดีแต่พูด / ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก
"History repeats itself." - ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น