ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2012

Key to better listening comprehension

Today, I'd like to share 3 keys with you to better your listening comprehension with native speakers. Let's look what these 3 keys are :

Key 1 : Understand what makes native speakers hard to understand
- Why are they hard to understand ? The great number of vowels and diphthongs in English. Some of them are very similar to each other and by changing the vowels sound, the meaning changes and it becomes a big challenge if those vowels doesn't exist in your own language. - Understand minimal pais (same constants - different vowels) : Boat-Bought ; Mad-Mud ; Hurt-Heart ; Men-Main ; Than-Then ; Bit-Bet ; Live-Leave ... Notice that the only difference is the vowel or the diphthong and they can be very similar, so, in connected speech, it's not easy at all to distinguish between these kinds of words. - Understand the way that native speakers shorten and link sounds Let's give you a quick example : "How is it going ?". It's a classic phrase that everyone can g…

Thai proverbs

1. An accident  is due to lack of proper care. =  อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นจากการขาดความระมัดระวัง
2. Don’t charge your memory with  too many facts = อย่าใช้สมองจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ให้มากจนเกินไป 3. A   mad  man is not responsible  for his actions. =  คนบ้าไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขา 4. It’s a sad house where the hen crows louder than the cock. =  สามีเป็นช้างเท้าหน้า  ภรรยาเป็นช้างเท้าหลัง 5. Marriage is an expensive luxury. = การแต่งงานเป็นของฟุ่มเฟือยที่แสนแพง 6. Fools build house; wise men buy them. = คนโง่สร้างบ้านอยู่  คนฉลาดซื้อบ้านสร้างเสร็จอยู่ 7. Keep  something for a rainy day. = กินน้ำเผื่อแล้ว 8. There is no fool like an old fool. =ไม่มีใครโง่เกินคนแก่โง่  9. Kill not the goose that lays the golden eggs. = โลภมากลาภหาย.  10. Facts are stubborn things.    =  ความจริงล้างอย่างไรก็ไม่เลือนหาย 11. It  is a foolish sheep  that makes.   The wolf  his confessor. =   อย่าชี้โพรงให้กระรอก  12. Brave actiuons never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ  ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศให้ใคร…

HM the King thanks public for blessing him on his 85th birthday # Thai King delivers historic speech, appearance before his subjects

The Majesty the king's speech during the Royal Grand Audience at Ananta Samakhom Throne Hall on Dec 5, 2012.

"The blessings, vows and promises that you have uttered are very impressive. I would like to thank you all, as well as every member of the Thai public, for your goodwill and cordiality.

The goodwill and harmony from you that I have witnessed today makes me feel joyful ans serves as my encouragement.

I have always believed that your goodwill and compassion are crucial to the development of harmony, both among groups of people and the entire nation.

If Thai people cherish this value in their hearts, the Thai nation will certainly remain safe and stable no matter what circumstance it finds itself in.

May the power of Phra Sri Radhannatrai (Buddhism's triple gems) and all things sacred protect our country from danger and bless all Thais with joy, happiness, and prosperity."
In his birthday speech, the King made direct reference to the huge turnout.

"The goodwill and…