วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Self - learning

1. Forget the rule          ลืมไวยากรณ์ไปได้เลย                      
2.Make mistake             ต้องเข้าใจผิดบ่อยๆแล้วจะเก่ง
3.Don't translate            ห้ามแปลตรงตัว
4.Keep it sample            ทำให้มันง่ายๆ
5.could you please slow down พูดช้าๆๆ
6. Relax  ทำตัวสบายๆ
7.listen and copy ต้องเลียนแบบบ่อยๆ
8.Guess              เดาโดยมีเหตุผล
9.Give yourself time ให้เวลาตัวเอง
10 Read everyday อ่านแม่งทุกวัน
11.Find a foriegn friend หาเพื่อนต่างประเทศ
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น