วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Idioms

For example 
She broke up with me
เธอเลิกกับฉันแล้ว
It serves you right because you cheated on her first
มึงสมควรแล้ว ก็ไปนอกใจเธอก่อนเอง
break up คือ เลิกคบ (สำหรับแฟนเลิก) นะครับ broke ในประโยคเป็นช่อง 2 อดีตกาล
cheat on คือ นอกใจ(แฟน) ปกติ cheat ก็แปลว่าโกงนะแหละแบบที่เราทำกันในห้องสอบ (บางคน) แต่ถ้าเติม on จะแปลว่า นอกใจ 
I failed English exam again
ฉันสอบตกภาษาอังกฤษอีกแล้ว
You deserve it because you went out drinking just the night before the exam
แกก็สมควรอยู่หรอก ก็แกออกไปเที่ยวดื่มคืนก่อนสอบนี่หว่า
(นึกถึงประโยคนี้เคยพูดกับเพื่อน พอดี)
แต่นอกจากสมน้ำหน้า เราก็ชมยกย่องคนได้ว่าเขาสมควรได้รับสิ่งนั้น เช่น
John got a raise
จอนได้ขึ้นเงินเดือนแหนะ
Yeah, he deserves it
เออ เขาก็สมควรได้อะนะ
a raise ตรงนี้ละไว้ในความหมายว่า เงินเดือนขึ้น นะครับ สั้นๆได้ความหมาย แต่ raise เป็นกริยาที่หมายถึงยกขึ้น เช่น
raise you hand ยกมือขึ้น
หรือ raise up ยืนขึ้น 
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น