ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2011

การใช้ preposition

My room isn't very big ,but I love it .In my room is many furniture such as television,tables,drawers and dresser. My bed is situated at the cornor of the room. My mobile phone is on the bed. the magazine is next to the phone. My CD player is on the floor next to the bed. My keys are in th drawer and My bag is on the floor under the chair. There are many books under my bed and my photo next to the bed are out cabinet. On the cabinet is an alarm clock and a lot of books. Inside the cabinet are many postcards.
  Next to the cabinet is a television. The television is on the table near the windows of the room. There are picture on the wall of nature , football player and my photo hangs on the wall. My computer is  on the table near the bed and there are book on the table such as English books, cartoon books and small speakers.

Self - learning

1. Forget the rule          ลืมไวยากรณ์ไปได้เลย                      
2.Make mistake             ต้องเข้าใจผิดบ่อยๆแล้วจะเก่ง
3.Don't translate            ห้ามแปลตรงตัว
4.Keep it sample            ทำให้มันง่ายๆ
5.could you please slow down พูดช้าๆๆ
6. Relax  ทำตัวสบายๆ
7.listen and copy ต้องเลียนแบบบ่อยๆ
8.Guess              เดาโดยมีเหตุผล
9.Give yourself time ให้เวลาตัวเอง
10 Read everyday อ่านแม่งทุกวัน
11.Find a foriegn friend หาเพื่อนต่างประเทศ

New tattoo of Beckham

DAVID Beckham has revealed his brand new chest tattoo - symbolising himself as Jesus. The intricate design shows the Son of God being carried by three tiny cherubs.
And Becks says it represents how his lads - Brooklyn, Romeo and Cruz - will support him one day.
He said: "Obviously the cherubs are boys so my thought behind it is that at some point my boys are going to need to look after me and that's what they're doing in the picture. Everything has a meaning."
England legend Becks, 35, revealed the design to the world via his official Facebook page.
Some people love tattoos, some people don't. It's just something that I have always found can kind of express how I'm feeling, or the thoughts that I have or memories.
"Most of my tattoos are memories and things that mean things to me.
"There's not one tattoo that I've got on me that doesn't mean something."
Becks now has at least 19 tattoos across his body, includ…

Idioms

For example  She broke up with me
เธอเลิกกับฉันแล้ว It serves you right because you cheated on her first
มึงสมควรแล้ว ก็ไปนอกใจเธอก่อนเอง break up คือ เลิกคบ (สำหรับแฟนเลิก) นะครับ broke ในประโยคเป็นช่อง 2 อดีตกาล cheat on คือ นอกใจ(แฟน) ปกติ cheat ก็แปลว่าโกงนะแหละแบบที่เราทำกันในห้องสอบ (บางคน) แต่ถ้าเติม on จะแปลว่า นอกใจ  I failed English exam again
ฉันสอบตกภาษาอังกฤษอีกแล้ว You deserve it because you went out drinking just the night before the exam
แกก็สมควรอยู่หรอก ก็แกออกไปเที่ยวดื่มคืนก่อนสอบนี่หว่า
(นึกถึงประโยคนี้เคยพูดกับเพื่อน พอดี) แต่นอกจากสมน้ำหน้า เราก็ชมยกย่องคนได้ว่าเขาสมควรได้รับสิ่งนั้น เช่น John got a raise
จอนได้ขึ้นเงินเดือนแหนะ Yeah, he deserves it
เออ เขาก็สมควรได้อะนะ a raise ตรงนี้ละไว้ในความหมายว่า เงินเดือนขึ้น นะครับ สั้นๆได้ความหมาย แต่ raise เป็นกริยาที่หมายถึงยกขึ้น เช่น
raise you hand ยกมือขึ้น
หรือ raise up ยืนขึ้น

hi friends

Good to see you and welcome to my blog . allow me to introduce myself I 'm Boy right now I'm studying at MCU wang noi , Ayutthaya province but I lives in Bangkok . In childhood , I dislke english language because I think  English is difficult not easy but in present day I like it. I don't know that why I like it. but I knew that I love it and I interested it etc.